logo1

ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ

Τεχνική Εταιρεία Γεωτεχνικών, Στατικών, Εδαφομηχανικών / Βραχομηχανικών και Υδραυλικών / Υδρογεωλογικών Μελετών, Ερευνών και Επιβλέψεων.

Ο Στόχος μας

Το όραμα και η φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα τέτοιο Εδαφομηχανικό – Γεωτεχνικό – Στατικό – Αντισεισμικό Σχεδιασμό της έδρασης των έργων και κατασκευών τους, έτσι ώστε η απόλυτη ασφάλεια του έργου να συναντά την απόλυτη οικονομία του…

Στην καρδιά του πυρήνα των στόχων και αξιών μας βρίσκεται η δέσμευση να επιλέγουμε και να εκτελούμε την βέλτιστη δράση για τους Πελάτες μας, τους Ανθρώπους μας, την Κοινότητά μας και το Περιβάλλον.

Ο Ρόλος μας

Η «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε.», είναι μία από τις κορυφαίες Ελληνικές εταιρείες Συμβούλων σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού & Γεωτεχνικής Μηχανικής – Θεμελιώσεων, με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας. Το σήμα κατατεθέν / όνομα «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ» προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων «ΓΗ», και «ΔΟΜΗΣΗ». Από το όνομα αυτό η εταιρεία πήρε τον καταχωρημένο τίτλο της.

Όπως δηλώνει και το όνομα συμβολικά και χαρακτηριστικά, η εταιρεία εξειδικεύεται και αναλαμβάνει μελέτες και επιβλέψεις σε όλα τα στάδια της κατασκευής του έργου που σχετίζονται με θέματα: Γεωτεχνικής Μηχανικής, Εδαφομηχανικής, Βραχομηχανικής, Βαθιών Αγκυρωμένων Πασσαλοσυστοιχιών και Πετασμάτων Αντιστήριξης, Γεωτεχνικής Βελτίωσης εδάφους και Τεχνολογιών Ενίσχυσης και Σταθεροποίησης Υπεδάφους, Δομοστατικής Μοντελοποίησης, Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Απόδοσης Σχεδιαστικών Λεπτομερειών, καθώς και Σχεδιασμού Επιφανειακών και Βαθιών Θεμελιώσεων, αναλαμβάνοντας τόσο υπηρεσίες συμβούλου σε όλα τα στάδια της κατασκευής ενός έργου: Επάνω, Μέσα και Από τη Γη, όσο και την διερεύνηση και τον εντοπισμό – οριοθέτηση υπόγειων υδατικών πόρων αλλά και την Γεωτεχνική διερεύνηση του υπεδάφους για την κατάρτιση του Γεωμηχανικού Μοντέλου ενός έργου.

Έτσι, η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ, ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ, ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ, ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΠΑΣΣΑΛΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, κ.ά..

Τέλος, η ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε. είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), από τις 18-02-2000 με αριθμό μητρώου: 185235.

Η Εμπειρία μας – Το σύντομο Προφίλ της εταιρείας μας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες

Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες

Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Στατικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες

Υπηρεσίες Συμβούλου & Διαχείρισης/Επίβλεψης Έργων

Υπηρεσίες Συμβούλου & Διαχείρισης/Επίβλεψης Έργων

Υπηρεσίες Διαιτησίας και Πραγματογνωμοσύνες

Υπηρεσίες Διαιτησίας και Πραγματογνωμοσύνες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σαχπάζης Κώστας

Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΠΔΜ

ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΣΑΠΡΑΪΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ - M.SC. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣYΝΤOMO ΒΙOΓΡAΦΙΚO ΣΗMΕΙΩMA

OΔYΣΣΕA Γ. MAΝΩΛΙAΔΗ

JOHN B. MORGAN

Aθαvάσiou N. Kαiσαpη

Πoλιτικoύ Μηχαvικoύ Ε.Μ.Π.

Υποβολή Προσφοράς

Σύνταξη Γεωτεχνικής Έρευνας και Εδαφομηχανικής Μελέτης 

Εάν θέλετε να σας συντάξουμε και να σας υποβάλουμε κάποιο προτεινόμενο Πρόγραμμα Γεωτεχνικής Έρευνας και Εδαφομηχανικής Μελέτης μαζί με την προσφορά μας για την θεμελίωση και αντιστήριξη των εκσκαφών του προβλεπόμενου κτιρίου / έργου σας, κατά τον καλύτερο τεχνικοοικονομικά τρόπο, συμπληρώστε και χορηγήστε μας με ένα email ή fax τα στοιχεία όπως παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο κάνοντας «κλικ» εδώ:

Κύριοι Πελάτες

Η Γεωδόμηση Ε.Π.Ε., έχει αναλάβει και εκπονήσει πληθώρα γεωτεχνικών, εδαφομηχανικών – βραχομηχανικών, τεχνικογεωλογικών, στατικών, περιβαλλοντικών και υδρογεωλογικών μελετών, προς διάφορες Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς & φορείς αλλά και προς διάφορες ιδιωτικές Εταιρείες, οργανισμούς και ιδιώτες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

ΓΑΛΕΡΙ ΕΡΓΩΝ