logo1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:.

Έργα

Δεοντολογία μας

Υιοθετώντας το γνωμικό του ICE, το όραμα μας:
Πολιτικοί Μηχανικοί στην καρδιά της κοινωνίας, παρέχοντας αειφόρο ανάπτυξη μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας.
 
Οι βασικές μας αξίες:
Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, ηθική συμπεριφορά και ακεραιότητα, υψηλές προδιαγραφές, ποιότητα και επαγγελματισμός.
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε μελέτες και έρευνες Γεωτεχνικής Μηχανικής (Έρευνα Υπεδάφους – Εδαφομηχανική – Βραχομηχανική – Ευστάθεια Πρανών – Αντιστηρίξεις – Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων – Φράγματα – Σήραγγες – Οδοποιία – Αεροδρόμια, κλπ), που κατατάσσονται σύμφωνα με την ταξινόμηση των μελετών Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ν.716/77Ν.3316/2005 και Ν.3164/02-07-2003), στην κατηγορία 21.

Ειδικότερα διαθέτει το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για εκπόνηση μελετών που αφορούν:

 • Ερευνητικές και Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις Ξηράς και Θάλασσας.
 • Επιτόπου δοκιμές (Πενετρομετρήσεις, Πρεσσιομετρήσεις, SPT, Διαπερατότητες, κ.α.).
 • Γεωτεχνικές Έρευνες με Wagon Drill.
 • Γεωτεχνικές Αναγνωρίσεις – Χαρτογραφήσεις.
 • Υπαίθριες & Εργαστηριακές  Εδαφομηχανικές & Βραχομηχανικές Δοκιμές και Ποιοτικοί Έλεγχοι.
 • Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Φυσικών, Μηχανικών και Χημικών Ιδιοτήτων.
 • Μελέτες Βιομηχανικών Κτιρίων & Κτιρίων Κατοικιών.
 • Μελέτες Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε., Αιολικά & Φωτοβολταϊκά Πάρκα).
 • Μελέτες ειδικών Θεμελιώσεων.
 • Μελέτες Βαθιών Θεμελιώσεων & Υποθεμελιώσεων.
 • Μελέτες Γεφυρών & Τεχνικών.
 • Μελέτες Εκσκαφών / Ορυγμάτων & Επιχωμάτων.
 • Γεωτεχνικές Μελέτες ειδικών Λιμενικών Έργων.
 • Μελέτες Αντιστήριξης Εκσκαφών από Αγκυρωμένες Πασσαλοσυστοιχίες Οπλισμένου Σκυροδέματος ή Χαλύβδινων Πασσάλων (Berlinoise)
 • Μελέτες Οδοστρωμάτων Οδών & Αεροδρομίων.
 • Μελέτες Υποδομής Σιδηροδρομικών Γραμμών.
 • Μελέτες Σηράγγων & Υπόγειων Κατασκευών.
 • Μελέτες Φραγμάτων &Υδραυλικών Έργων.
 • Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Διάθεσης Οικιακών – Επικίνδυνων – Τοξικών Αποβλήτων.
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Αποθήκευση καυσίμων – Τοξικών Υλών – Βιομηχανικών Αποβλήτων.
 • Εγκατάσταση και Παρακολούθηση Οργάνων Μέτρησης σε Γεωτεχνικά Έργα.
 • Εντοπισμός Υπόγειων Νερών.
 • Ανίχνευση Μόλυνσης & Ρύπανσης σε Εδάφη και Νερά.
 • Έλεγχος & Προστασία Από Διάβρωση – Αποσάθρωση Εδαφών.
 • Γεωτεχνική Προστασία & Αποκατάσταση Ιστορικών Μνημείων.
 • Γεωτεχνικές Βελτιώσεις – Ενισχύσεις  Εδαφών.
 • Μελέτες Τσιμεντενέσεων & Εισπιέσεων Ενέματος.
 • Μελέτες Οπλισμένων Εδαφών – Γεωπλεγμάτων – Γεωυφασμάτων.
 • Μελέτες Φρεατοπασσάλων – Μικροπασσάλων – Χαλικοπασσάλων – Ριζοπασσάλων.
 • Έρευνες Αδρανών Υλικών Σκυροδέματος – Οδοποιίας – Αντιολισθηρών Οδοστρωμάτων – Έρματος Σιδηροδρομικής Γραμμής.
 • Μελέτες Εκσκαφών & Αναχωμάτων.
 • Μελέτες Επιφανειακών Θεμελιώσεων Κτιρίων και Γενικών Κοιτοστρώσεων.
 • Μελέτες Βαθέων Θεμελιώσεων επί Πασσαλοδοκών.
 • Μελέτες Υποθεμελιώσεων.
 • Αναλύσεις Ευστάθειας Γαιωδών Πρανών (Bishop, Morgenstern, Janbu, Krey, FEA, κλπ).
 • Αναλύσεις Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών (Hoek, Bray).
 • Μελέτες Πλευρικών Ωθήσεων Γαιών – Αγκυρωμένων Τοίχων Αντιστήριξης & Αγκυρώσεων σε Εδάφη και Βραχομάζες.
 • Μελέτες Ανάλυσης & Σχεδιασμού Ευστάθειας – Αντιστήριξης Υπόγειων Εκσκαφών & Σηράγγων.
 • Μελέτες Ανατινάξεων για Επιφανειακές & Υπόγειες Εκσκαφές.
 • Μελέτες Θεμελίωσης Φραγμάτων & Στεγανοποίησής τους.
 • Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών & Έργων.
 • Γεωτεχνικές Μελέτες Χάραξης Οδών.
 • Μελέτες Γεωσυνθετικών Υλικών (Μελέτη – Εφαρμογή).
 • Μελέτες Τεχνητού Εμπλουτισμού Υδροφορέων (Γεωτεχνική Θεώρηση).
 • Γεωτεχνικές Έρευνες υπεδάφους Υδροβιοτόπων.
 • Γεωτεχνικές Έρευνες σε Χ.Υ.Τ.Α. και σε Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:.

Έργα

Δεοντολογία μας

Υιοθετώντας το γνωμικό του ICE, το όραμα μας:
Πολιτικοί Μηχανικοί στην καρδιά της κοινωνίας, παρέχοντας αειφόρο ανάπτυξη μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας.
 
Οι βασικές μας αξίες:
Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, ηθική συμπεριφορά και ακεραιότητα, υψηλές προδιαγραφές, ποιότητα και επαγγελματισμός.