logo1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:.

Έργα

Δεοντολογία μας

Υιοθετώντας το γνωμικό του ICE, το όραμα μας:
Πολιτικοί Μηχανικοί στην καρδιά της κοινωνίας, παρέχοντας αειφόρο ανάπτυξη μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας.
 
Οι βασικές μας αξίες:
Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, ηθική συμπεριφορά και ακεραιότητα, υψηλές προδιαγραφές, ποιότητα και επαγγελματισμός.
 

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις εκατοντάδες Τεχνικογεωλογικές & Υδρογεωλογικές μελέτες που έχει εκπονήσει η Γεωδόμηση Ε.Π.Ε..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 20 (Εφηρμοσμένης Γεωλογίας  – Τεχνικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας – Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Υδάτινων Πόρων) από την «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε.».
Α/ΑAΝΑΔΟΧΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
1ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Βραχομηχανική ανάλυση και μελέτη διερεύνησης – ελέγχου της επάρκειας μακροπρόθεσμης ευστάθειας των ανάντη πρανών του Υποσταθμού «Ηλιόκαστρο ΙΙ – Τμήμα Α» του Δήμου Ερμιόνης – Νομού Αργολίδας, όπως δημιουργήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής τους. Προτάσεις για την αναγκαιότητα ή μη λήψης μέτρων και παρεμβάσεων σταθεροποίησης, αντιστήριξης και εξασφάλισής τους»«ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.»
Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Λεωφ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74, Γλυφάδα – Ν. Αττικής.
Α.Φ.Μ.: 998384073, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68648/01ΑΤ/Β/09/324.
2ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωτεχνική έρευνα και Βραχομηχανική μελέτη διερεύνησης και ελέγχου της επάρκειας μακροπρόθεσμης ευστάθειας των κεκλιμένων βραχωδών πρανών των οικοπέδων στις θέσεις «Παραλία Άβυθος» και «εντός οικισμού Μεταξάτων» αντίστοιχα του Δήμου Λειβαθούς – Νομού Κεφαλληνίας, ιδιοκτησίας κ. Γ. Σάρλου, για την ασφαλή θεμελίωση κτιρίων. Προτάσεις για την αναγκαιότητα ή μη λήψης μέτρων και παρεμβάσεων σταθεροποίησης, αντιστήριξης και εξασφάλισής τους»«ΣΑΡΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Οικισμός Μεταξάτων Δήμου Λειβαθούς – Νομού Κεφαλληνίας, άνευ οδού και αριθμού, Τ.Κ. 281 00,
Α.Φ.Μ.: 011064455, Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου.
3ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Υδρογεωτεχνική – Εδαφομηχανική μελέτη υπεδάφους στο χώρο θεμελίωσης του υπάρχοντος βιομηχανικού κτιρίου με ένα υπόγειο, στη θέση «Αγροτεμάχιο 721 Κάμπου Διαβατών», Δήμου Εχεδώρου, Ν. Θεσσαλονίκης, με σκοπό την υδρομάστευση και αποστράγγιση των υπόγειων φρεατίων νερών από το δάπεδο και τις παρειές του υπογείου του βιομηχανικού κτιρίου. Σύνταξη προτάσεων και σχεδίων εφαρμογής για την υδρομάστευση και αποστράγγιση των υπόγειων νερών»«ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.»
Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Χρωμάτων και Βερνικιών
Αθήνα – Νομού Αττικής, επί της οδού Μάρνη, αρ. 39, Τ.Κ. 104 32.
Α.Φ.Μ.: 094010656, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
4ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Υδρολογική και Υδρογεωλογική Μελέτη των ανάντη υδρολογικών λεκανών απορροής των υδροληπτικών έργων των εγκαταστάσεων της Βιομηχανίας Σιδήρου Χαλυβουργική Α.Ε., στο 20ο χλμ. Ε.Ο.Α.Κ. του Δήμου Ελευσίνας – Ν. Αττικής»«ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σιδήρου.
Δραγατσανίου, αρ. 8, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 094015074, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ.
5ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Τεχνικογεωλογική και Γεωτεχνική / Γεωφυσική Έρευνα και Εδαφομηχανική / Βραχομηχανική Μελέτη κατά μήκος της Οδού Πρόσβασης του Αιολικού Πάρκου ισχύος 24 MW στην θέση «Μεγάλη Λούτσα» του Δήμου Λεβαδέων και Κοινότητας Κυριακίου – Νομού Βοιωτίας, μήκους 7,7 χλμ»«Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 14, Τ.Κ. 106 76, Αθήνα – Ν. Αττικής.
Α.Φ.Μ.: 099552956, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ.
6ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Ψηλή Κορυφή» του Δήμου Γαλαξιδίου – Νομού Φωκίδας»«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑ Α.Ε.Ε.»
Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία
Λεωφ. Συγγρού 179, Τ.Κ. 171 21, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 998180980, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.
7ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Πριόνια» του Δήμου Δίστομου – Νομού Βοιωτίας»«ΑΙΟΛΙΚO ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.»
Ανώνυμη Εταιρεία
Λεωφ. Συγγρού 179, Τ.Κ. 171 21, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999871807, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.
8ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Υδρογεωτεχνική – Εδαφομηχανική μελέτη υπεδάφους στο χώρο θεμελίωσης των πάνελ των φωτοβολταϊκών μονάδων του προβλεπόμενου Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 3,15 MW στη θέση «Κανάτα», Δήμου Θεστιέων, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με σκοπό είτε την υδρομάστευση και αποστράγγιση των υπόγειων φρεατίων νερών είτε την γεωτεχνική εξυγίανση του πολύ μαλακού και κορεσμένου αργιλοϊλυώδους εδάφους θεμελίωσης του έργου»«ΥΠΕΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δ.Δ. Καινούργιον, Δήμου Θεστιέων – Νομού Αιτωλοακαρνανίας, επί της Πλατείας Παναγοπούλου, αρ. 1, Τ.Κ. 301 00.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
9ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης στην περιοχή έδρασης των τεσσάρων προβλεπόμενων βάθρων των συμπληρωματικών Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Ασπροχώματα» του Δήμου Δίστομου – Νομού Βοιωτίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
10ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική μελέτη θεμελίωσης των δώδεκα (12) βάθρων των Ανεμογεννητριών, του Υποσταθμού και του Οικίσκου Ελέγχου στα Αιολικά Πάρκα 16 MW, 8 MW και 9 MW στις θέσεις «Σαμπάλες», «Αστραπή» και «Σωρός» αντίστοιχα του Δήμου Ερμιόνης – Νομού Αργολίδας»«R.F. ENERGY Α.Ε.»
Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών
Λεωφ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166 74, Γλυφάδα – Ν. Αττικής.
Α.Φ.Μ.: 998924033, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά.
11ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Κέντρου Ελέγχου (Κ/Ε) του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Ευπαλίου – Νομού Φωκίδας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
12ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Βραχομηχανική ανάλυση και έλεγχος επάρκειας συνθηκών θεμελίωσης των βάθρων των Ανεμογεννητριών με σήμανση Α/Γ1, Α/Γ3, Α/Γ4, Α/Γ5, Α/Γ6 και Α/Γ7 στο Αιολικό Πάρκο στη θέση «Προφήτης Ηλίας Παπούρα» του Δήμου Κισσάμου – Νομού Χανίων»«ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.»
Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία
Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64, Νέα Κηφισιά – Αττικής.
Α.Φ.Μ.: 998806839, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΏΝ.
13ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Βραχομηχανική ανάλυση και έλεγχος επάρκειας συνθηκών θεμελίωσης του βάθρου της Ανεμογεννήτριας Α/Γ2 και διερεύνηση της ευστάθειας του δυτικά παρακείμενου υψηλού πρανούς στο Αιολικό Πάρκο στη θέση «Προφήτης Ηλίας Παπούρα» του Δήμου Κισσάμου – Νομού Χανίων»«ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.»
Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία
Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64, Νέα Κηφισιά – Αττικής.
Α.Φ.Μ.: 998806839, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΏΝ.
14ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Τερψιχόρη» της Κοινότητας Κέχρου – Νομού Ροδόπης»«Β.C.Ι. Α.Ε.»
Ανώνυμη Εταιρεία
Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 179, Τ.Κ. 171 21,
Νέα Σμύρνη – Ν. Αττικής.
Α.Φ.Μ.: 099878030, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά.
15ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Υδρογεωλογική / Υδρολογική και Γεωφυσική έρευνα και προμελέτη εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων υδατοαποθεματικών ζωνών για την πλήρωση του ταμιευτήρα του Αιολικού – Αντλητικού – Υδροηλεκτρικού «Υβριδικού» Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην θέση «Τάλι Κορφή» των Δήμων Κρυονερίδας και Σφακίων, Νομού Χανίων – Νήσου Κρήτης»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
16ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Υδρογεωλογική / Υδρολογική και Γεωφυσική έρευνα και προμελέτη εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων υδατοαποθεματικών ζωνών για την πλήρωση των μικρών ταμιευτήρων τριών (3) Aντλητικών – Υδροηλεκτρικών «Υβριδικών» Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νήσου Ρόδου – Νομού Δωδεκανήσου»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
17ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωτεχνική έρευνα και Εδαφομηχανική μελέτη εντοπισμού του βάθους ανάπτυξης του βραχώδους υποβάθρου του φλύσχη με σκοπό την αποκατάσταση & σταθεροποίηση του κατολισθήσαντος πρανούς κείμενου βόρεια – βορειοδυτικά των εγκαταστάσεων του Υποσταθμού (Υ/Σ) του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Κοινότητας Αχλαδόκαμπου – Νομού Αργολίδος»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
18ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Υδρογεωλογική / Υδρολογική και Γεωφυσική έρευνα και προμελέτη εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων υδατοαποθεματικών ζωνών για την πλήρωση των μικρών ταμιευτήρων οκτώ (8) Aντλητικών – Υδροηλεκτρικών «Υβριδικών» Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Λασιθίου – Νήσου Κρήτης»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
19ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Υδρογεωλογική / Υδρολογική και Γεωφυσική έρευνα και προμελέτη εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων υδατοαποθεματικών ζωνών για την πλήρωση των μικρών ταμιευτήρων έξι (6) Aντλητικών – Υδροηλεκτρικών «Υβριδικών» Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Νομών Χανίων και Ρεθύμνης – Νήσου Κρήτης»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
20ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική μελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Οικίσκου Ελέγχου (Ο/Ε) του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Λόφοι Κυλινδρίας» του Δήμου Δοϊράνης – Νομού Κιλκίς»«ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.»
Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής & Εκμετάλλευσης Ενέργειας
Λεωφόρος Βουλιαγμένης, αρ. 128, Τ.Κ. 166 74, Γλυφάδα – Ν. Αττικής.
Α.Φ.Μ.: 999493029, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά.
21ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική / Υδρογεωλογική προμελέτη για την κατασκευή Αιολικού – Aντλητικού – Υδροηλεκτρικού «Υβριδικού» Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή «Βάρδια» του Δήμου Μουσούρων, Νομού Χανίων – Νήσου Κρήτης»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
22ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Υποσταθμού (Υ/Σ) του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Λυκοστέρνα – Ύψωμα» των Δήμων Διστόμου και Δαύλειας – Νομού Βοιωτίας»«ACCIONA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία
Φραγκοκκλησιάς 7, Τ.Κ. 151 25, Παράδεισος Αμαρουσίου – Ν. Αττικής.
Α.Φ.Μ.: 999643792, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ.
23ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωτεχνική έρευνα και Εδαφομηχανική μελέτη ασφαλούς και οικονομικής Θεμελίωσης του προβλεπόμενου κτιρίου του Υποσταθμού (Υ/Σ) και του Μετασχηματιστή του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Σκοπιές» του Δήμου Διστόμου – Νομού Βοιωτίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
24ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Υποσταθμού (Υ/Σ) του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Σκοπιές» του Δήμου Διστόμου – Νομού Βοιωτίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
25ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική μελέτη ελέγχου συνθηκών θεμελίωσης στην περιοχή έδρασης των έξι (6) προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Κουπιά» του Δήμου Ζάρακα – Νομού Λακωνίας»«ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ Α.Ε.»
Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία
Λ. Συγγρού 179, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη – Ν. Αττικής.
Α.Φ.Μ.: 999871266, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά.
26ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική μελέτη θεμελίωσης για τον έλεγχο ύπαρξης διευρυμένων διακλάσεων ή καρστικών εγκοίλων ή καρστικών σπηλαιώσεων στην βραχομάζα θεμελίωσης του νέου κτιρίου κείμενου εντός του οικοδομικού συνεταιρισμού «η Πολιτεία» (Ο.Τ. 13 / α.α. οικοπέδου 14), στην περιοχή Σκoρπονέρια (θέση «Στρούγκανα») του Δήμου Ανθηδώνος – Νομού Ευβοίας»«ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Γκιώνας, αρ. 38, Τ.Κ. 187 58, Κερατσίνι – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 023705334, Δ.Ο.Υ.: ΝΙΚΑΙΑΣ.
27ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Υποσταθμού (Υ/Σ) του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Λεύκες» του Δήμου Λεωνιδίου – Νομού Αρκαδίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
28ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική προμελέτη θεμελίωσης Μεταλλικού κτιρίου στην Βιομηχανική Περιοχή του Δήμου Τρίπολης – Νομού Αρκαδίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
29ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική Έρευνα και Υδρογεωτεχνική Μελέτη στην περιοχή του χώρου έδρασης του Υποσταθμού (Υ/Σ) του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Μπελεχέρι» του Δήμου Νιάτων – Νομού Λακωνίας», ανατέθηκε στην τεχνική εταιρεία μελετών «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε.»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
30ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Οικίσκου Ελέγχου (Ο/Ε) του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Τσούκκα» του Δήμου Σκυρίτιδας – Νομού Αρκαδίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
31ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Ρόβας» του Δήμου Κισσάμου – Νομού Χανίων»«ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», Ανώνυμη Βιομηχανική & Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 099927285, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
32ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Μελίσσι» του Δήμου Θίσβης – Νομού Βοιωτίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
33ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των συμπληρωματικών Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Περδικοβούνι» του Δήμου Κορώνειας – Νομού Βοιωτίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
34ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των συμπληρωματικών Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Κοινότητας Αχλαδόκαμπου – Νομού Αργολίδος»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
35ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των συμπληρωματικών Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Περδικοβούνι-Καλύβα» του Δήμου Κορώνειας – Νομού Βοιωτίας»«ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.», Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 094316264, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
36ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Κ/Ε του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» του Δήμου Μουσούρων – Νομού Χανίων»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
37ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Υ/Σ του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Κισσάμου – Νομού Χανίων»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
38ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των συμπληρωματικών Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Άσπρο Κούτσουρο» του Δήμου Κορώνειας – Νομού Βοιωτίας»«ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.», Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 094316264, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
39ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Υ/Σ του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Μπελεχέρι» του Δήμου Νιάτων – Νομού Λακωνίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
40ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Υ/Σ του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Ημεροβίγλι» του Δήμου Αργοστολίου – Νομού Κεφαλληνίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
41ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Κ/Ε του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Ασπροχώματα» του Δήμου Δίστομου – Νομού Βοιωτίας»«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 999162843, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
42ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Υ/Σ του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Περδικοβούνι-Καλύβα» του Δήμου Κορώνειας – Νομού Βοιωτίας»«ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.», Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 094316264, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
43ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Υ/Σ του Αιολικού Πάρκου στη θέση Προφήτης Ηλίας της Κοινότητας Αχλαδόκαμπου – Νομού Αργολίδος»«ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.», Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 094316264, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
44ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωτεχνική έρευνα και εδαφομηχανική μελέτη προσδιορισμού της μέγιστης ευσταθούς και ασφαλούς γωνίας κοπής και διαμόρφωσης κεκλιμένων πρανών εκσκαφής, για την θεμελίωση των υπόγειων χώρων του νέου τριώροφου κτιρίου κατοικιών στην θέση «Άγιος Γεώργιος» ή «Πλατάνια» Αράχοβας – Ν. Βοιωτίας»Μάλφας Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός. Μυθήμνης 29, Τ.Κ. 112 57 – Πλατεία Αμερικής, Αθήνα – Ν. Αττικής.
45ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Τεχνικές Προδιαγραφές της κατασκευασθείσας Αρδευτικής Υδρογεώτρησης και Έκθεση Υδρογεωλογικών συνθηκών όπως διαπιστώθηκαν κατά την ανόρυξη του υδροληπτικού έργου στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δέδε Σπυρίδωνος του Χρήστου, εμβαδού 282,75 m2, στην θέση «Κουβέρτα» του Δ.Δ. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιόνης – Νομού Αργολίδος»«Δέδες Σπυρίδων του Χρήστου», Ιωάννου Βαρελά 23, Τ.Κ. 136 71, ΑΧΑΡΧΑΙ – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, Α.Φ.Μ.: 032101407,Δ.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ.
46ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Βραχομηχανική μελέτη διερεύνησης ευστάθειας των βραχωδών πρανών LF1-1, LF2-1 και LF2-2, του πρώην ορυχείου αμιάντου της Βιομηχανίας Αμιάντου ΜΑΒΕ Α.Ε. στην Κοζάνη, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου: Χρησιμοποίηση του Ορυχείου Αμιάντου ΜΑΒΕ Α.Ε. ως περιοχή διάθεσης Αποβλήτων Αμιάντου (LIFE 03ENV/GR/00214), και προσδιορισμός της μέγιστης ασφαλούς και ευσταθούς κλίσης διαμόρφωσής τους»ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
47ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Αστυκογεωλογική και Γεωτεχνική Καταλληλότητα στο Ο.Τ. 287 της Πολεοδομικής Ενότητας Παραδείσου του Δήμου Ελευσίνος – Ν. Αττικής, έκτασης 9,5 περίπου στρεμμάτων»Δήμος Ελευσίνος – Ν. Αττικής, Ελευσίνα, Ν. Αττικής, Δήμητρος & Χατζηδάκη, Τ.Κ. 192 00, Δήμαρχος: κ. Αμπατζόγλου Γεώργιος.
48ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Γεωτεχνική έρευνα και Εδαφομηχανική – Τεχνικογεωλογική μελέτη ασφαλούς και οικονομικής θεμελίωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Ραχών στην θέση «Άγιος Πολύκαρπος» του Δήμου Ραχών Νήσου Ικαρίας – Νομού Σάμου.Νομάρχης Σάμου, κ. Εμμανουήλ Κάρλας \ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Καλομοίρη 1, Τ.Κ. 83100, Σάμος, Ν. Σάμου.
49ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Γεωτεχνική έρευνα και Εδαφομηχανική – Τεχνικογεωλογική μελέτη ασφαλούς και οικονομικής θεμελίωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Ραχών στην θέση «Άγιος Πολύκαρπος» του Δήμου Ραχών Νήσου Ικαρίας – Νομού Σάμου.Νομάρχης Σάμου, κ. Εμμανουήλ Κάρλας \ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Καλομοίρη 1, Τ.Κ. 83100, Σάμος, Ν. Σάμου.
50ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Οδός σύνδεσης Μαρίνας Πυθαγορείου με κεντρικό οδικό δίκτυο – Υποστηρικτικές και Συμπληρωματικές μελέτες – Γεωτεχνική έρευνα – Εδαφομηχανική μελέτη και Γεωλογική – Τεχνικογεωλογική μελέτη για προστασία από κατολισθητικά φαινόμενα κατά μήκος της χάραξης της οδού.Νομάρχης Σάμου, κ. Εμμανουήλ Κάρλας \ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Καλομοίρη 1, Τ.Κ. 83100, Σάμος, Ν. Σάμου.
51ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Οδός σύνδεσης Μαρίνας Πυθαγορείου με κεντρικό οδικό δίκτυο – Υποστηρικτικές και Συμπληρωματικές μελέτες – Γεωτεχνική έρευνα – Εδαφομηχανική μελέτη και Γεωλογική – Τεχνικογεωλογική μελέτη για την θεμελίωση τεχνικών έργων.Νομάρχης Σάμου, κ. Εμμανουήλ Κάρλας \ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Καλομοίρη 1, Τ.Κ. 83100, Σάμος, Ν. Σάμου.
52ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Οδός σύνδεσης Μαρίνας Πυθαγορείου με κεντρικό οδικό δίκτυο – Υποστηρικτικές και Συμπληρωματικές μελέτες – Γεωτεχνική έρευνα – Εδαφομηχανική μελέτη και Γεωλογική – Τεχνικογεωλογική μελέτη για τον έλεγχο επάρκειας της ευστάθειας των πρανών στα σημεία έδρασης των τεχνικών έργων.Νομάρχης Σάμου, κ. Εμμανουήλ Κάρλας \ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Καλομοίρη 1, Τ.Κ. 83100, Σάμος, Ν. Σάμου.
53ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.«Γεωφυσική έρευνα και Γεωτεχνική / Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε περιοχή έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Ρόβας» του Δήμου Κισσάμου – Νομού Χανίων».«ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», Ανώνυμη Βιομηχανική & Ενεργειακή Εταιρεία, Αστερουσίων, αρ. 54, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ. Α.Φ.Μ.: 099927285, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
54ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Γεωτεχνική έρευνα και Βραχομηχανική μελέτη διερεύνησης ευστάθειας των βραχωδών πρανών του Επαρχιακού Οδικού άξονα Απιδέα – Μολόχα Νομού Καρδίτσας, στην θέση της πρόσφατης κατολίσθησης πλησίον της κορυφής Κούλια, και προσδιορισμός της μέγιστης προτεινόμενης ασφαλούς και ευσταθούς κλίσης διαμόρφωσής τους.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ. Μελετητής Δημοσίων Έργων στις Γεωτεχνικές Μελέτες.
55ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Γεωτεχνικής Καταλληλότητας στα πλαίσια τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Αιγίου – Νομού Αχαΐας.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
56ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωτεχνική – Γεωφυσική έρευνα και Εδαφομηχανική – Βραχομηχανική μελέτη στην άμεση ζώνη θεμελίωσης νέου διώροφου κτιρίου με ένα υπόγειο στη θέση Πηγαδάκια”, Νήσου Αντιπάρου, Νομού Κυκλάδων, με σκοπό την αποστράγγιση της υπόγειας φρεάτιας υδροφορίας από τον άμεσο χώρο έδρασης και αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής του κτιρίου, αλλά και την υδρομάστευση και εκμετάλλευση των υπόγειων φρεάτιων νερών του κτήματος. Σύνταξη προτάσεων και σχεδίων εφαρμογής για την ασφαλή θεμελίωση του κτιρίου και την υδρομάστευση και εκμετάλλευση των υπόγειων νερών”.GEOSERVICE Ltd., Λυκαίου 35, Τ.Κ. 114 76, Αθήνα.
57ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Εδαφομηχανική – Γεωφυσική – Υδρογεωλογική διερεύνηση υπεδάφους στη ζώνη θεμελίωσης του διώροφου κτιρίου – κατοικίας με ένα υπόγειο επί της οδού Αβάντων αρ. 17, Τ.Κ. 344 00, του Δ. Δ. Ψαχνών, του Δήμου Μεσσαπίων, Νομού Εύβοιας, με σκοπό την αποστράγγιση των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας στην πλάκα δαπέδου και στα περιμετρικά τοιχία του υπογείου του κτιρίου. Σύνταξη προτάσεων για τον τρόπο αποκατάστασης των βλαβών.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ.
58ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρολογική, Υδρογεωλογική και Υδραυλική Μελέτη των ανάντη υδρολογικών λεκανών του προς αποκατάσταση εγκαταλειμμένου λατομικού χώρου, ιδιοκτησίας Κ.Ε.Δ., στο Σχιστό – Περάματος, για τον υπολογισμό της μέγιστης πλημμυρικής παροχής αιχμής (Q) και την αντιπλημμυρική του προστασία.Γ. ΜΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., Νίκαια – Ν. Πειραιά, Συμμάχων 18Β’, Τ.Κ. 184 54.
59ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Εδαφομηχανική Μελέτη ανάλυσης και ελέγχου των συνθηκών ευστάθειας και ασφάλειας έναντι κατολισθήσεων των πρανών του εγκαταλειμμένου λατομικού χώρου ιδιοκτησίας Κ.Ε.Δ. στο Σχιστό – Περάματος, πριν και μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και αποκατάστασής του.Γ. ΜΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., Νίκαια – Ν. Πειραιά, Συμμάχων 18Β’, Τ.Κ. 184 54.
60ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Εδαφομηχανική – Υδρογεωλογική διερεύνηση υπεδάφους στο χώρο θεμελίωσης του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος RODIAN BEACH RESORT HOTEL στη Ιξιά – Ρόδου, με σκοπό την σταθεροποίηση των επισφαλών και τοπικά αστοχισάντων πρανών λόγω ερπυσμών και κατολισθήσεων του εδάφους έδρασης του πίσω τμήματος του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, καθώς και την αποστράγγιση των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας των κτιρίων. Σύνταξη προτάσεων για την σταθεροποίηση, αντιστήριξη και αποκατάσταση των βλαβών.ΛΑΝΔΑ Α.Ξ.Τ.Ε., Ιξιά – Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου, Τ.Θ. 229, Τ.Κ. 851 01 – ΙΞΙΑ, Α.Φ.Μ.: 094494321, Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ.
61ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Συμπληρωματική γεωφυσική – γεωτεχνική έρευνα προσδιορισμού της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, καθώς και της στρωματογραφίας, λιθολογίας και του πάχους των διάφορων εδαφικών στρωμάτων των Τεταρτογενών Αλλουβιακών αποθέσεων για την θεμελίωση του υποσταθμού (Υ/Σ), στην θέση Τζερζελιά” του Δημοτικού Διαμερίσματος Διδύμων, Δήμου Κρανιδίου, Ν. Αργολίδος”.ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε., Ηράκλειο – Κρήτης, Μίνωος 125, Τ.Κ. 713 05, Α.Φ.Μ.: 094316264, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
62ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Γεωφυσική έρευνα προσδιορισμού της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους και Γεωτεχνική – Βραχομηχανική προμελέτη θεμελίωσης σε κάθε θέση έδρασης των προβλεπόμενων βάθρων των Ανεμογεννητριών και του Υποσταθμού στην ορεινή περιοχή των Διδύμων, Ν. Αργολίδος.ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε., Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Εργων, Μίνωος 125, Τ.Κ. 713 05, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ.
63ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Γεωτεχνική – Βραχομηχανική μελέτη διερεύνησης ευστάθειας βραχωδών πρανών εκσκαφής και υπολογισμού των παραμέτρων αντιστήριξης / ήλωσης / αγκύρωσης των επισφαλών μετώπων γιά την θεμελίωση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πλάκα – Ελούντας, Νομού Λασιθίου – ΚρήτηςΠΛΑΚΑ  Α.Ε., Ξενοδοχειακές, Τουριστικές & Εμπορικές Επιχειρήσεις. Ταχ. Θυρ. 38, Τ.Κ. 720 53, Ελούντα Ν. Λασιθίου – Νήσου Κρήτης.
64ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική – Γεωφυσική Ερευνα και Μελέτη σε κτήμα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΚΟΥΜΙΑ Α.Ε., στην περιοχή “Αγιος Βασίλειος”, Ακουμίων, Ν. Ρεθύμνης – Νήσου Κρήτης, γιά ανεύρεση υπόγειων νερών.ΑΚΟΥΜΙΑ Α.Ε. Λεωφόρος Συγγρού 240 & Πίνδου 2, Τ.Κ. 176 72, Καλλιθέα – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.
65ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρολογική και Υδρογεωλογική έρευνα και μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας Νήσου Πάρου, με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης θέσης γιά εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας και Αφαλάτωσης Επιφανειακών ή Υπόγειων Νερών με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης (Reverse Osmosis).ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ – Ν. ΠΑΡΟΥ.
66ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Γεωτεχνική – Τεχνικογεωλογική έρευνα και Εδαφομηχανική μελέτη εφαρμογής στην περιοχή των επισφαλών πρανών κατά μήκος του υπάρχοντος ρέματος με σκοπό την ανάλυση της ευστάθειάς τους και την σύνταξη προτάσεων γιά την αντιστήριξή τους, καθώς και Γεωφυσική έρευνα σε τμήματα του Α.Ο.Σ. γιά τον εντοπισμό πιθανών μη ορατών μικρορηγμάτων στη θέση Παλαιοχώρα (Τομπρούκ), Κοινότητας Εληάς, Νομού Ηρακλείου, Νήσου Κρήτης.Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Καθηγητών Νομού Ηρακλείου Ν.Κρήτης. Υποβλήθηκε στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
67Η ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε. ήταν ειδική σύμβουλος του μελετητή Βαϊναλή Δημοσθ.Γεωτεχνική – Τεχνικογεωλογική έρευνα & μελέτης της οδού Αγ. Νικόλαος – Λασίθι, Κρήτη.Δημοσθένης Βαϊναλής.  Υποβλήθηκε στην ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
68ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Γεωτεχνικής – Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια τροποποίησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Χίου – Βροντάδος, Δήμων Χίου – Ομηρούπολης – Νομού Χίου.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
69ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Γεωτεχνική και Γεωφυσική διερεύνηση υπεδάφους στο χώρο θεμελίωσης του επί της οδού Κωστή Παλαμά 5 και Ρήγα Γκόλφη Κτιρίου στο Ψυχικό, για την σταθεροποίηση του φαινομένου καθίζησης του εδάφους, και σύνταξη προτάσεων γιά τον τρόπο αποκατάστασης των βλαβών.Γ. ΖΑΜΠΕΛΑΣ        ΑΡΧ. ΜΗΧ..
70ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Γεωτεχνικών, Υδρολογικών και Υδρογεωλογικών συνθηκών του κτήματος ιδιοκτησίας Garden Beach Α.Ε., στην περιοχή “Σκάλωμα” Βλαχαίικων, Τροιζηνίας – Ν. Αττικής, γιά τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης κατασκευής φράγματος.Garden Beach Α.Ε. Υποβλήθηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
71ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική Πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και συντήρησης (τροφοδοσίας) της λίμνης Ζαραβίνας ή Νεζερός στην Κοινότητα Λίμνης – Πωγωνίου, Ν. Ιωαννίνων.Δικαστική Πραγματο-γνωμοσύνη κατ’ εντολή του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
72ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Γεωτεχνικών, Υδρολογικών και Υδρογεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη και άμεση θέση Μπαμπάκια της Νήσου Λευκάδας γιά την εγκατάσταση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α., στα πλαίσια εκπόνησης Μ.Π.Ε..Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Λευκάδας &  Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
73ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε. Υδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα στο κτήμα “Σκάλωμα” ιδιοκτησίας της εταιρείας Garden Beach Α.Ε., στην περιοχή “Σκάλωμα”, Βλαχαίικων, Τροιζηνίας, Ν. Αττικής, γιά ανεύρεση υπόγειων νερών.Garden Beach A.E.
74ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Αστυκογεωλογικής – Γεωτεχνικής καταλληλότητας στα πλαίσια της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 11 και 14 του Δήμου Παλλήνης – Νομού Αττικής, συνολικής έκτασης 730 περίπου στρεμμάτων.Δήμος Παλλήνης – Ν. Αττικής.
75ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μεθοδολογία και Τεχνικές Προδιαγραφές Ανορυξης και Κατασκευής των νέων προτεινόμενων Υδρογεωτρήσεων αντικατάστασης στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ Α.Τ.Ε.Ε. Τεχνική Εταιρεία Δημ. Εργων. Μελέτη-Κατασκευή γιά την ΒΙΠΕΤΒΑ.
76ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Βραχομηχανική και Τεχνικογεωλογική Μελέτη Σπηλαίου Λιμνών, Κοινότητας Καστριών Ν. Αχαΐας γιά το έργο: “Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Σπηλαίου Λιμνών, Κοινότητας Καστριών Ν. Αχαΐας.ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία Δημ. Εργων. Μελέτη-Κατασκευή γιά τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
77ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Αστυκογεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης ένταξης στο σχέδιο της περιοχής οικισμός παραλίας Μαρκόπουλου Ωρωπού, που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β’ Κατοικία) Κοινότητας  Μαρκόπουλου Ωρωπού – Νομού Αττικής.Κοινότητα Μαρκοπούλου -Ωρωπού Ν. Αττικής.
78ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε. & Μανωλιάδης ΟδυσσέαςΣύνταξη Τευχών Δημοπράτησης που αφορούν: α) τις  Γεωτεχνικές-Εδαφομηχανικές εργασίες, β) τις Υδρογεωλογικές – Τεχνικογεωλογικές – Προστασίας Περιβάλλοντος & υπόγειου  υδροφόρου ορίζοντα εργασίες, γ) τις Υδραυλικές-Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, καθώς και δ) τις Χωματουργικές-Τοπογραφικές εργασίες των έργων υποδομής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ΕΛΙΤΣΑ της Επαρχίας Ιστιαίας.Συμβούλιο  Περιοχής 9ης Εδαφικής  Περ/ρειας Επαρχίας Ιστιαίας.
79Σαρρη-κωστής Εμμανουήλ &  ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Τεχνικογεωλογική – Βραχομηχανική Μελέτη της Ζώνης Εδρασης των Βάθρων της 5ης Χαραδρογεφυρας (Χ.Θ. 5+784.50 – Χ.Θ. 6+129.50) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ στο τμήμα (ΙΙ) της Παράκαμψης ΚΑΒΑΛΑΣ.ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΑΚΤΩΡ Α.Ε. –  ΕΡΓΑΣ Α.Ε.
80ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Γεωτεχνικών – Τεχνικογεωλογικών, Υδρολογικών και Υδρογεωλογικών συνθηκών των περιοχών των δύο εναλλακτικών υποψήφιων χώρων κατασκευής και λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στην Νήσο Λευκάδα.Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Λευκάδας &  Ε.Ε.Τ.Α.Α.      Α.Ε.   
81ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε. & Μανωλιάδης ΟδυσσέαςΓεωτεχνική – Αστυκογεωλογική καταλληλότητα στα πλαίσια της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης στην θέση Μπούρα του Δήμου Σπάτων – Νομού Αττικής, έκτασης 250 στρεμμάτων, και Υδρογεωλογική και Υδρολογική Μελέτη των υδρολογικών λεκανών της, γιά τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής αιχμής (Q).ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ.
82ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Γεωτεχνικών, Υδρογεωλογικών & Υδρολογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση Καρύδι Πέτρες, Δήμου Πολύγυρου – Ν. Χαλκιδικής.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής & ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
83ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική και Υδρολογική Μελέτη της υδρολογικής λεκάνης ανάντη του υπό αποκατάσταση τμήματος, διοκτησίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Σχιστό – Περάματος, γιά τον υπολογισμό της μέγιστης πλημμυρικής παροχής αιχμής (Q) και την αποστράγγισή της.Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – Μάνος Γεώργιος.
84ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάστασης τμήματος Εκκλησιαστικής έκτασης 70,5 στρεμμάτων στο Σχιστό – Περάματος – Ν.Αττικής, ιδοκτησίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – Μάνος Γεώργιος.
85ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική & Υδρολογική Μελέτη των υδρολογικών λεκανών ανάντη και εντός της περιοχής ανάπτυξης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αιγυπτιωτών Δωδεκανήσου στην θέση Τρεις – Ιξιάς Νήσου Ρόδου, γιά τον υπολογισμό της μέγιστης πλημμυρικής παροχής αιχμής (Q) και την αποστράγγισή τους.Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αιγυπτιωτών Ρόδου.
86ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Τεχνικό Δελτίο Εργου: “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Επαρχίας Ιστιαίας”.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Σ. Π. 9ης Ε.Ε.Ιστιαίας.
87ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε. (Συνανά-δοχος)Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης λιμνοδεξαμενής Συκανό Νήσου Σκύρου Νομού Ευβοίας.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. Δ/νση Ε/Β & Γ/Δ.
88ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε. (Συνανά-δοχος)Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φράγματος Φερεκάμπου Σκύρου Νομού Ευβοίας.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. Δ/νση Ε/Β & Γ/Δ.
89ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική και Υδρολογική Μελέτη των υδρολογικών λεκανών των περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως των Π.Ε.4,5, 6, 7 και 8 του Δήμου Παιανίας – Νομού Αττικής, γιά τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής αιχμής (Q).Δήμος Παιανίας Αττικής.
90ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Αστυκογεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των Π.Ε.6,7 και 8 του Δήμου Παιανίας – Ν. Αττικής, έκτασης 3.500 περίπου στρ.Δήμος Παιανίας Αττικής.
91ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική και Υδρολογική Μελέτη της ανάντη υδρολογικής λεκάνης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Παμβουρλιωτική Ενωση” Δήμου Ερέτριας – Νομού Ευβοίας, γιά τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής αιχμής (Q) και την διαπίστωση ύπαρξης ή μη ρέματος .Παμβουρλιωτική Ενωση Ε.Π.Ε.  
92ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Αστυκογεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας οικιστικής περιοχής αγροκτήματος Βαρβάρα – Ιστιαίας, Β. Εύβοιας, γιά ένταξή της σε σχέδιο Ιδιωτικής πολεοδόμησης.ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
93ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρολογική και Υδρογεωλογική Μελέτη των υδρολογικών λεκανών της περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως του Δήμου Αυλώνας-Ν.Αττικής, γιά τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής αιχμής (Q).Δήμος Αυλώνας Αττικής 
94ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Αστυκογεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας στα πλαίσια Επέκτασης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αυλώνας, Ν. Αττικής, συνολικής έκτασης 800 περίπου στρεμμάτων.Δήμος Αυλώνας Αττικής.
95ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Αστυκογεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης – αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου – πράξη εφαρμογής,  Δήμου Αγίου Στεφάνου, Ν. Αττικής.                Δήμος Αγίου Στεφάνου Αττικής.
96ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Μελέτη Αστυκογεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας γιά την Πολεοδόμηση έκτασης 231 στρεμμάτων στην περιοχή Τρείς (Κάζα Ντεϊπίνι) Κοινότητας Ιξιάς Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αιγυπτιωτών Ρόδου.Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αιγυπτιωτών Ρόδου.
97ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική μελέτη και Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή της Ιεράς Μονής “ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ” στην Ανω Ηλιούπολη – Αττικής, και επίβλεψη – αξιολογηση δοκιμαστικών αντλήσεων.Ιερά Μονή “ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ” ΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΠΕΛΑΓΙΑ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ.
98Κ. ΣαχπάζηςΜελέτη Υδρογεωλογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση Ελίτσα, Δήμου Ιστιαίας Νομού Ευβοίας.Αναπτυξιακό Σύνδεσμος Επαρχίας  Ιστιαίας.
99Κ. ΣαχπάζηςΟλοκληρωμένο Λογισμικό Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Ν. Αττικής.Περιφέρεια Αττικής. Π.Ε.Π.
100Κ. Σαχπάζης  (Ειδικός συνεργάτης του μελετητή Ι. Λιάκου)Υδρογεωλογική – Γεωλογική Μελέτη του Αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας Ν.Ηλείας.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
101Κ. Σαχπάζης   Υδρογεωλογική μελέτη και Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Ο ΤΙΤΑΝ”,Δήμου Μάνδρας Αττικής. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Α. Μαραγκός.
102Κ. Σαχπάζης   Γεωλογική και Υδρογεωλογική μελέτη, Κοινότητας ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Ν. Μεσσηνίας.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Πρόεδρος: Ν. Λίγκρης.
103Κ. Σαχπάζης   Γεωλογική και Υδρογεωλογική μελέτη, Κοινότητας ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ, Ν. Μεσσηνίας.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ Πρόεδρος: Η. Δελλής.
104Κ. Σαχπάζης   Γεωλογική και Υδρογεωλογική μελέτη, Κοινότητας ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, Ν. Μεσσηνίας.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ Πρόεδρος: Α. Καραμπάτσος.
105Κ. Σαχπάζης   Υδρογεωλογική – Γεωλογική έρευνα στην περιοχή Δισκούρια Ερμιόνης – Ν. Αργολίδας για την ανέυρεση Υπόγειων Νερών και την ανόρυξη κοινοτικής υδρογεώτρησης.                              Κοινότητα Ερμιόνης.
106Κ. Σαχπάζης   Μελέτη Αστυκογεωλογικής – Γεωτεχνικής καταλληλότητας οικιστικής περιοχής στη Βιστρίτσα – Ιστιαίας, Β. Εύβοιας.ΠΑ.ΟΙΚ.ΣΥΝ. Ι.Κ.Α.   
107Κ. Σαχπάζης   Τεχνικογεωλογική μελέτη και χαρτογράφηση στην περιοχή χάραξης νέας οδού Ανάληψης – Ανω Σούρπης, από τον Δήμο Λιβαδειάς. Δημός Λιβαδειάς.
108Κ. Σαχπάζης   Υδρογεωλογική αναγνώριση στην περιοχή Ανάληψης.                            Δημός Λιβαδειάς.
109Κ. Σαχπάζης   Aναγνωριστική διερεύνηση γεωλογικής καταλληλότητας του χώρου εγκατάστασης μονάδας υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.). Δημός Λιβαδειάς.
110Κ. Σαχπάζης Π.Θεοδωρό-πουλος Β. Γεωργακό-πουλος   Διαχείριση Αποριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στα Νησιά Μύκονο και Πάρο.Νομαρχία Κυκλάδων.
111Κ. Σαχπάζης Γεωτεχνική – Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη Οικιστικής Καταλληλότητας της περιοχής Νέα Δάφνη, ΒΔ των Μεγάρων. Παρ. Οικ. Συν. Επαγ/βιοτεχνών & Δημοτών  Δάφνης Ε.Π.Ε.
112Κ. Σαχπάζης  (Ειδικός συνεργάτης του μελετητή Ι. Λιάκου)Βραχομηχανική – Τεχνικογεωλογική Υδρογεωλογική Μελέτη του Σπηλαίου Αλιστράτης Σερρών.Νομαρχιακό Ταμείο Σερρών
113Κ. Σαχπάζης Προκαταρκτική – Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας της οικιστικής περιοχής Α’ και Β’ κατοικίας του Μαρκόπουλου Αττικής (Γειτονιές 4-5), 4.000 στρεμμάτων.            Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
114Κ. Σαχπάζης Προκαταρκτική – Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας της οικιστικής περιοχής Α’ και Β’ κατοικίας του Μαρκόπουλου Αττικής (Γειτονιές 1-3), 3.600 στρεμμάτων.  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
115Κ. Σαχπάζης Yδρογεωλογική αναγνώριση της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας Κριεζών Νομού Ευβοίας. Κοινότητα Κριεζών – Ν. Ευβοίας.
Για λογαριασμό άλλων εταιρειών ή μελετητών έχουν εκπονηθεί οι παρακάτω τεχνικογεωλογικές, υδρογεωλογικές γεωφυσικές και γεωλογικές μελέτες, κατηγορίας 20.
Α/ΑAΝΑΔΟΧΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
1Συνεργασία με τον ανάδοχο Εμμανουήλ ΣαρρηκωστήΓεωλογική και Υδρογεωλογική Μελέτη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση “Βελούχια” Κοινότητας Βυτίνας, Ν. Αρκαδίας.Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας-Κοιν. Βυτίνας.
2Συνεργασία με τον ανάδοχο Εμμανουήλ ΣαρρηκωστήΟριστική Γεωλογική Μελέτη της οδού Μανιάκοι – Κορομηλιά (Χ.Θ. 0+00. Τέλος έργου: Χ.Θ. 8+063.38).Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Γ.Γ.Δ.Ε./Δ.Μ.Ε.Ο./ Περ. Δυτ. Μακεδ.
3Συνεργασία με τον ανάδοχο Κλεισθένη ΔημητριάδηΤεχνικογεωλογική – Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη της Ζώνης Εδρασης του Φράγματος Μαυρορέμματος-Ιωνικού, κοινότητος Νεοχωρίου, Ν. Ξάνθης.Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.
4Συνεργασία με τον ανάδοχο Εμμανουήλ ΣαρρηκωστήΤεχνικογεωλογική – Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη της Ζώνης Εδρασης του Φράγματος Αγίου Γεωργίου κοινότητος Δαφνώνα, Ν. Ξάνθης.Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.
5Συνεργασία με τον ανάδοχο Α. ΠαλάζηΤεχνικογεωλογική – Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη της Ζώνης Εδρασης του Φράγματος Μυρτόφυτου Ν. ΚαβάλαςΝομαρχία Καβάλας.
6Συνεργασία με τον ανάδοχο Ν. ΠαπαδόπουλοΓεωλογική Μελέτη της  Εθνικής  Οδού Εγνατίας, Τμήμα από Ασπρα Χώματα έως Ασπρόρεμμα, Νέας Καρβάλης.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
7Συνεργασία με τον ανάδοχο Ν. ΠαπαδόπουλοΜελέτη  Μικρών  Λιμνοδεξαμενών Βορείων  Δωδεκανήσων. Σειρά Α’.ΥΠ.ΓΕ.
8Συνεργασία με τον ανάδοχο Ν. ΠαπαδόπουλοΥδρογεωλογική  Μελέτη Νήσου Καλύμνου.Δήμος Καλυμνίων.
9Συνεργασία με τον ανάδοχο Γ. ΚαλιανίδηΜελέτη μικρών Λιμνοδεξαμενών στη Νήσο Εύβοια.  Αναγνωριστική Μελέτη.Υπουργείο  Γεωργίας.
10Συνεργασία με τον ανάδοχο Π. ΜελισσάρηΜελέτη Φράγματος Συμβόλων Ν. Ροδόπης Γεωλογική – Υδρογεωλογική – Τεχνικογεωλογική Μελέτη της ζώνης έδρασης του φράγματος και της λεκάνης κατάκλυσης. Β’ Φάση.Δ.Ε.Υ.Α.  Κομοτηνής.
11Συνεργασία με τον ανάδοχο Π. ΜελισσάρηΑποδελτίωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και έργων σχετικών με τους Υδατικούς πόρους της χώρας. Υδατικό διαμέρισμα: Θεσσαλίας.Υ.Β.Ε.Τ.
12Συνεργασία με τον ανάδοχο Π. ΜελισσάρηΜελέτη Φράγματος Συμβόλων Ν. Ροδόπης. Γεωλογική – Υδρογεωλογική – Τεχνικογεωλογική Μελέτη της ζώνης έδρασης του φράγματος και της λεκάνης κατάκλυσης. Α’ Φάση.Δ.Ε.Υ.Α.  Κομοτηνής.
13Συνεργασία με τον ανάδοχο Π. ΜελισσάρηΜελέτη βελτίωσης Εθνικής οδού Λαμίας-Καρπενησίου. Τμήμα: Πύργος-Καρπενήσι και παράκαμψη Καρπενησίου.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
14Ε.Μ.Π.  (Ερευνητικά προγράμματα)Μελέτη υφισταμένης κατάστασης εκμετάλλευσης υπόγειων νερών Νέας Περάμου Καβάλας, σε σχέση με την ποιοτική τους υποβάθμιση. Παρατήρηση: Συμμετοχή σε ερευν. Πρόγραμμα.Νομαρχία Καβάλας.
15Ε.Μ.Π.  (Ερευνητικά προγράμματα)Eρευνα υπόγειας υδροφορίας της Νήσου Κεφαλληνίας. Παρατήρηση: Συμμετοχή σε ερευν. Πρόγραμμα.Νομαρχία  Κεφαλληνίας.
16Ε.Μ.Π.  (Ερευνητικά προγράμματα)Υπόγεια υδροφορεία της πόλης της Καλαμάτας. Παρατήρηση: Συμμετοχή σε ερευν. Πρόγραμμα, χωρίς αμοιβή.Ο.Α.Σ.Π.
17Συνεργασία με τον ανάδοχο Π. ΜελισσάρηΕργο οδού παράκαμψης Ναυπάκτου.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
18Συνεργασία με Ξ. ΣταυρόπουλοΜελέτη των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων μαρμάρων των περιοχών: α) Δρουτσούλα, β) Κάμπου και γ) Αϊ Στάθη της Νήσου Ικαρίας. Παρατήρηση: Συμμετοχή χωρίς αμοιβή.Ε.Ε.Τ.Α.Α.
19Ε.Μ.Π.  (Ερευνητικά προγράμματα)Yδρογεωλογική μελέτη της περιοχής του όρμου Αγριλιού – Περαχώρας, Νομού Κορινθίας. Παρατήρηση: Συμμετοχή σε ερευν. Πρόγραμμα, χωρίς αμοιβή.Α.Τ.Ε.
Επίσης προς διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες έχουν εκπονηθεί οι παρακάτω υδρογεωλογικές μελέτες.
Α/ΑAΝΑΔΟΧΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
1Κ.Σαχπάζης ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογικές μελέτες και γεωφυσικές έρευνες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Διάφοροι  ιδιώτες & εταιρείες. (Πάνω από 100 έρευνες σε  διάφορες περιοχές)
2ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα σε κτήμα ιδιοκτησίας κ. Αργυρόπουλου Ι. Θωμά, στην θέση “Αγριλιά” του Δ. Δ. Κουταλά, Δήμου Τενέας (τέως Δήμου Κλεωνών) – Ν. Κορινθίας, έκτασης 5 στρεμμάτων περίπου, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Αργυρόπουλος Ι. Θωμάς, Δ. Δ. Σπαθοβουνίου, Δήμου Τενέας, Τ.Κ. 200 08, Ν. Κορινθίας.
3ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα σε κτήμα ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΑΘΛΗΣΗ Α.Ε.Ε.”, στην περιοχή “Σκάρπεζα – Λούτσα Κούκιε”, του Δήμου Κορωπίου, Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.ΑΘΛΗΣΗ Α.Ε.Ε.
4ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα σε τρία κτήματα ιδιοκτησίας κυρίων Δημητρίου και Σώζου Φαραού, στις θέσεις: “Καρακίτσου – Φυτώριο”, “Αγία Μαρίνα – Ελαιώνας” και “Λάγκαρος – Αμπελώνας” της Κοινότητας Αγίου Κήρυκου, Νήσου Ζακύνθου, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Δ. & Σ. Φαραός
5ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα σε δύο κτήματα ιδιοκτησίας κυρίου Ιωάννη Πρωτοπαππά, στις θέσεις “Σάπιο Πηγάδι – Αγριλιού” και “Κτενάς-Ελιά Καμμένη – Ασπροκάμπου” του Δήμου Περαχώρας – Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας, για ανεύρεση υπόγειων νερών.I. Πρωτοπαππάς
6ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική & Γεωφυσική έρευνα σε έκταση 20 στρεμμάτων στην περιοχή της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΑ, στον Καρέα – Δήμου Βύρωνα – Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Ι. Μ. Αγ. Ιωάννη Καρέα. Ηγουμένη Ευδοκία Κατακαλέα.
7ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική & Γεωφυσική έρευνα σε έκταση 35 στρεμμάτων ιδιοκτησίας Ιωάννη Παπαδόπουλου, στην περιοχή “Σκιαδόλακκα”, Αμφισσας – Ν. Φωκίδας, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Ι. Παπαδόπουλος
8ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική & Γεωφυσική έρευνα σε έκταση ιδιοκτησίας Σόλων Παπαγεωργίου, στην περιοχή Μετόχι Ρη, Καπανδριτίου – Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Σ.Παπαγεωργίου
9ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική & Γεωφυσική έρευνα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Επαμεινώνδα Σαρλή, στην περιοχή Κεφαλαρίου – Κηφισιάς, Ν. Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Ε. Σαρλής
10ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική & Γεωφυσική έρευνα σε δύο οικόπεδα – κτήματα ιδιοκτησίας Κων/νου Νικολαΐδη, στην περιοχή  Ριζαρίου – Παραλίας Μαραθώνος, Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Κ. Νικολαΐδης
11ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική & Γεωφυσική έρευνα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Παρασκευά & Σταυρούλας Κορωναίου, στην περιοχή Ανω Κηφισιάς, Ν.Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Π. Κορωναίος
12ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα σε χώρο ιδιοκτησίας Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος μισθωμένης απο Μάνο Γεώργιο, έκτασης 70,5 στρεμμάτων στο Σχιστό-Περάματος – Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Μάνος  Γεώργιος
13ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στις περιοχές “Κουφή” & “Καμινάκι”, Κοινότητας Λιθίου-Νήσου Χίου, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Μονιώδης Νικόλάος
14ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Θρακομακεδόνων, Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Μανιαδάκη  Στυλιανή
15ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στον Λατομικό χώρο ιδιοκτησίας της εταιρείας ARCO-G Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε., στην περιοχή Ζεμενού, Αράχοβας, Ν. Βοιωτίας, για ανεύρεση υπόγειων νερών.“ARCO-G  Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε.”
16ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Αγίας Τριάδας, Καρπενησίου, Ν. Ευρυτανίας, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Αρκάς Γεώργιος
17ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρείας Σκυροδέματος “ΠΡΕΜΙΞ Α.Β.Ε.Ε.”,στον Αγιο Στέφανο – Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.“ΠΡΕΜΙΞ  Α.Β.Ε.Ε.”
18ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ  Ε.Π.Ε.Υδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Νέου Βουτσά, Ραφήνας, Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Αλούπης  Νικόλαος
19Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις των εκδοτικών επιχειρήσεων “ΚΛΙΚ”, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Χρ. Τερζόπουλος “ΙΩΝΙΑ Α.Ε.”
20Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Νεροτριβιά Νήσου Εύβοιας, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Ι. Δημίδης
21Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Τραχήλι – Λιθίου, Νήσου Χίου, για ανεύρεση υπόγειων νερών.N. Μονιώδης
22Κ. ΣαχπάζηςΠροσδιορισμός υδραυλικών παραμέτρων και ποιότητας νερού σε υδροληπτικό έργο του Ξενοδοχείου CANDIA Α.Ε. στην περιοχή Σ.Σ. Πελοποννήσου στην Αθήνα.ΜΑΛΛΙΑΣ Α.Ε.
23Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Περαχώρας-Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Super Μarkets Βερόπουλος
24Κ. ΣαχπάζηςΜελέτη Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την ιδιωτική Πολεοδόμηση έκτασης 1400 στρεμμάτων στην θέση Πυλόκαμπος Δήμου Πύλου, Ν. Μεσσηνίας. Ιδιοκτησία ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣ/ΚΗ ΑΕ.ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
25Κ. ΣαχπάζηςΜελέτη Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την ιδιωτική Πολεοδόμηση έκτασης 62.3 στρεμμάτων στην  Αγ. Ηλίας περιοχή Λιβάδι Δήμου Αράχωβας Ν. Βοιωτίας. Ιδιοκτησία ΔΟΚΑΤ Α.Ε.ΔΟΚΑΤ Α.Ε.
26Κ. ΣαχπάζηςΜελέτη Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την ιδιωτική Πολεοδόμηση έκτασης 310 στρεμμάτων στη θέση Σκαλίστρα Κοινότητας Χρυσαμπέλων Επαρχίας Αιγιαλίας, Ν. Αχαΐας.Στ. Βασάλος
27Κ. ΣαχπάζηςΜελέτη Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την ιδιωτική Πολεοδόμηση έκτασης στην θέση Πουντα Σάλιζα Κοινότητας Βιταλίου Νήσου Ανδρου Ν. Κυκλάδων.Α.Αθανασιάδης    
28Κ. ΣαχπάζηςΜελέτη Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την ιδιωτική Πολεοδόμηση έκτασης στην θέση Ορκος Κοινότητας Βίβλου Νήσου Νάξου Ν.Κυκλάδων.Ν. Πατέλης
29Κ. ΣαχπάζηςΜελέτη Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την ιδιωτική Πολεοδόμηση έκτασης στην περιοχή Κούκος  Μονολίθου Κοινότητας Μύτικα-Πρεβέζης.Γ. Μήτσιος
30Κ. ΣαχπάζηςΣύνταξη τεχνικής μελέτης και αξιολόγησης έρευνας μικτών θειούχων κλπ μεταλλευμάτων περιοχής Λαυρεωτικής, Ν. Αττικής.DECADE  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  LTD – MINING
31Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα σε έκταση ιδιοκτησίας Συγκροτήματος “ΑΚΤΑΙΑ” στην περιοχή, Σαρωνίδας –  Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Διαχειριστική Επιτροπή  Συγκροτήματος “ΑΚΤΑΙΑ”    
32Κ. ΣαχπάζηςΔοκιμαστικές αντλήσεις σε γεώτρηση στο Μαρκόπουλο – Ωρωπού, για τον προσδιορισμό των υδραυλικών και  υδρογεωλογικών παραμέτρων και συνθηκών των Νεογενών υδροφορέων.Α. ΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
33Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Κεφαλαρίου – Κηφισιάς, Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.Α.Γ.Πετζετάκις
34Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική  –  Γεωφυσική  έρευνα στην έκταση του  βιομηχανικού χώρου της εταιρείας KRAFT GENERAL FOODS  HELLAS, στην   περιοχή, Ασπροπύργου Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.KRAFT S.A.
35Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Βρηλισσίων,  Ν. Αττικής, για ανεύρεση υπόγειων νερών.ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  “ΑΘΗΝΑ” ΒΡΗΛΙΣΣΙΩΝ  Ε.Π.Ε.
36Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή του βιομηχανικού χώρου της εταιρείας: Αφοι Κοντεκάκη Α.Ε., στην Μεταμόρφωση Αττικής.ΑΦΟΙ  ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ Α.Ε.
37Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή της Ανω Κηφισιάς, Ν. Αττικής, σε κτήμα της Εταιρείας “Ποτοποιία Καλογιάννη”.ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.
38Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική μελέτη και γεωφυσική έρευνα στην περιοχή του Ορμου Σαλαντίου-Διδύμων, Ν. Αργολίδας, σε κτήμα της Εταιρείας “Domaniale Du Bassin Mediterane S.A.INTERAMERICAN Α.Ε.  Aσφαλιστική
39Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα στην έκταση του Βιομηχανικού χώρου της εταιρείας JACOBS-SUCHARD/ΠΑΥΛΙΔΗΣ, στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς 135, για ανέυρεση υπόγειων νερών.JACOBS-SUCHARD ΠΑΥΛΙΔΗΣ   
40Κ. ΣαχπάζηςΕρευνα επί των υδρογεωλογικών και γεωφυσικών συνθηκών ιδιόκτητων περιοχών στη Λεόντιο Νεμέας, Ν.Κορινθίας.Νικ. Δραΐνας
41Κ. ΣαχπάζηςΠροσδιορισμός υδραυλικών παραμέτρων φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή Σεπολίων, Περιστέρι – Αθήνα.Εταιρεία Ασβεστοποιίας Β. Παγανού 
42Κ. ΣαχπάζηςΤεχνικογεωλογική μελέτη καταλληλότητας του εξορυσσομένου πετρώματος του λατομείου “Μπάκα”, Καλαμάτας, για παραγωγή αδρανών υλικών σκυροδέματος.Αφοι Μπάκα
43Κ. ΣαχπάζηςΤεχνικογεωλογικές ιδιότητες και καταλληλότητα για διάφορους δομικούς σκοπούς του Μαρμάρου Γραμματικού, Αγίας Μαρίνας – Αττικής.Δύο μελέτες. Εργοδότες: α) Γ. Μπαρούνης Δ. Περράκης & Σια Ο.Ε., β) Δ. Περάκης – Ε. Τζιώνας Ο.Ε
44Κ. Σαχπάζης Ι. ΠαπαγεωργάκηςΤεχνικογεωλογική μελέτη καταλληλότητας των φυσικών ποταμίων αδρανών υλικών “Μόρνου” και “Σκάλας” για παραγωγή σκυροδέματος.Κατασκευαστική Εταιρεία Μ.Ε.Κ.
45Κ. Σαχπάζης Ι. ΠαπαγεωργάκηςΕντοπισμός υγειούς και εκμεταλλεύσιμης βραχομάζας μαραμάρου σε περιοχή της Β.Α. Θάσου, βόρεια του όρμου Ποταμιάς.Λατομελια  Φιλιππίδης  και Σια Ο.Ε.
46Κ. Σαχπάζης Ι. ΠαπαγεωργάκηςΤεχνικογεωλογική μελέτη καταλληλότητας του Πρασινίτη του Δασκαλειού, Λαυρίου Αττικής, στην παρασκευή αδρανούς υλικού για αντιολισθηρά οδοστρώματα.Σκληρά  Πετρώματα  Ε.Π.Ε. 
47Κ. Σαχπάζης Ι. ΠαπαγεωργάκηςΜελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων του μαρμάρου του Τισαίου Ορους, Τρίκερι, Νομού Μαγνησίας.Εταιρεία SUMAR Co.L.T.D.
48Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική αναγνώριση συνιδιόκτητου δάσους, περιοχής Γεωργίτσης Γρεβενών.Χ. Σακελλαρίδης &      Χρ. Λέγγας 
49Κ. ΣαχπάζηςΥδρογεωλογική αναγνώριση εντός ιδιοκτήτου κτήματος στην περιοχή Πόρτο-Φίνο, Κακής Βίγλας, Σαλαμίνας.Ι. Κατσίκης
50Κ. ΣαχπάζηςΜελέτη καταλληλότητας αδρανών υλικών εκ του Δολομίτη της Μάνδρας Αττικής, για κατασκευή αντιολισθηρών  οδοστρωμάτων.Μεταλλευτική  Ε.Π.Ε.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:.

Έργα

Δεοντολογία μας

Υιοθετώντας το γνωμικό του ICE, το όραμα μας:
Πολιτικοί Μηχανικοί στην καρδιά της κοινωνίας, παρέχοντας αειφόρο ανάπτυξη μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας.
 
Οι βασικές μας αξίες:
Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, ηθική συμπεριφορά και ακεραιότητα, υψηλές προδιαγραφές, ποιότητα και επαγγελματισμός.