logo1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:.

Έργα

Δεοντολογία μας

Υιοθετώντας το γνωμικό του ICE, το όραμα μας:
Πολιτικοί Μηχανικοί στην καρδιά της κοινωνίας, παρέχοντας αειφόρο ανάπτυξη μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας.
 
Οι βασικές μας αξίες:
Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, ηθική συμπεριφορά και ακεραιότητα, υψηλές προδιαγραφές, ποιότητα και επαγγελματισμός.
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κωνσταντίνος Ι. Σαχπάζης

Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΠΔΜ

Δρ Γεωτεχνικός Μηχανικός – Πολιτικός Μηχανικός & Διπλ. Γεωλόγος
(BEng (Hons) Civil Eng. UK, Dipl. Geol,
M.Sc.Eng UK, Ph.D. NTUA (E.M.Π.), Post-Doc. UK, Gr.m.ICE)
Ιδρυτής και διευθυντής της ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ (ο,π,ε):Κωνσταντίνος  Ι. Σαχπάζης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Διονυσίου 29, ΤΚ 131 22 , Ίλιον , Αττικής , ΕΛΛΑΔΑ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:Τηλ.:  +30 210 5238127,+30 210 5711263,+30 210 5711166,,
 Fax: +30 210 4401717,
 Κινητό: +30 6936425722 και  +44 7585939944.
 e-mail: costas@sachpazis.info and csachpazis@uowm.gr
 URL: http://www.geodomisi.com
 URL: https://mre.uowm.gr/to-tmima/prosopiko-2/prosopiko/dr-sachpazis-konstantinos/
 LinkedIn Profile: https://www.linkedin.com/in/dr-costas-sachpazis-11948317
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
 • Δρ Γεωτεχνικός Μηχανικός – Πολιτικός Μηχανικός & Διπλ. Γεωλόγος.
 • Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
  Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΘΗΤΕΙΑ
:
Στο Στρατό, υπηρέτησε στο 716 Τάγμα Μηχανικού και στο Φυλάκιο Νο. 9 στην Νέα Βύσσα
στον ποταμό Έβρο.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Αποτελεσματικός Σχεδιασμός και Εκτέλεση Γεωτεχνικής Διερεύνησης Υπεδάφους  για την υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων που αφορούν Θεμελιώσεις, Σήραγγες, Φράγματα, Έργων Οδοποιίας και Σιδηροδρομικών, Υπόγεια Στρατιωτικά και Πολιτικά Έργα, Αντιστηρίξεις, κλπ.
 • Ανάλυση αλληλεπίδρασης Εδάφους – Θεμελίωσης – Κατασκευής σε Σεισμική Φόρτιση.
 • Διαδικασίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού για Θαλάσσιες και Χερσαίες Θεμελιώσεις Έργων Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός ειδικών & πολύπλοκων Συστημάτων Θεμελίωσης Τεχνικών Έργων.
 • Ανάλυση, Σχεδιασμός και Διαστασιολόγηση Αντιστηρίξεων Παρειών Εκσκαφής μεγάλου βάθους, με την μέθοδο της αγκυρωμένης φρεατοπασσαλοσυστοιχίας από χάλυβα τύπου Berlinoise ή από πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Ανάλυση, Μελέτη, και Επίβλεψη εδαφικών και Βραχωδών Πρανών και Εκσκαφών. (Αναλύσεις ευστάθειας πρανών και συστημάτων αντιστήριξης. Τεχνικές σταθεροποίηση πρανών).
 • Φράγματα – Υδραυλικά Έργα.
 • Σχεδιασμός τεχνικών Βελτίωσης Εδάφους Θεμελίωσης Τεχνικών Έργων.
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Παρακολούθησης και Οργάνων Γεωτεχνικής Μηχανικής σε Γεωτεχνικά Έργα και Εφαρμογές.
 • Τεχνικές Σταθεροποίησης Εδάφους και Βελτίωση Ιδιοτήτων Εδάφους – με ενέματα σιμέντου, χημικών, κλπ.
 • Καταλληλότητα Δομικών Λίθων και Αδρανών Υλικών για Σκυρόδεμα, Έρμα Σιδηροδρομικών Γραμμών και Αντιολισθητικών Οδοστρωμάτων.
 • Εφαρμογή διαδικασιών Ελέγχου Ποιότητας  στα τεχνικά έργα.
 • Σήραγγες – Υπόγειες Κατασκευές.
 • Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων / Επιφανειακών Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος, με χρήση ολοκληρωμένων υπολογιστικών λογισμικών συστημάτων.
 • Εργαστηριακές δοκιμές σε εδάφη, σκυρόδεμα, και πετρώματα και αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους ως δομικά υλικά για διάφορους δομικούς σκοπούς.
 • Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
 • Γεωσυνθετικά Υλικά (Μελέτη – Εφαρμογή).
 • Δομοστατική Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Σχεδιασμός & Απόδοση Σχεδιαστικών Λεπτομερειών κατά EC2 & EC3.
 • Έλεγχος και Έγκριση Στατικών & Γεωτεχνικών Μελετών για διάφορους κατασκευαστικούς σκοπούς.
 • Προετοιμασία Συμβατικών Τευχών.
 • Αξιολόγηση Προσφορών Εργολάβων.
 • Προετοιμασία Τεχνικών Προτάσεων / Προσφορών και Δηλώσεις Κατασκευαστικής Μεθόδου.
 • Πραγματογνωμοσύνες.
 • Εκπαίδευση Μηχανικών και Τεχνικού Προσωπικού σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ηγετικές Ικανότητες. (Είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ» Τεχνικής Εταιρείας Γεωτεχνικών & Στατικών Μελετών, Ερευνών και Επιβλέψεων – https://www.geodomisi.com).
 • Επιπλέον, είναι συν-Ιδρυτής και συν-Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Συμβούλων Πολιτικών, Γεωτεχνικών και Δομοστατικών Μηχανικών «GeoStatic Ltd», Εγγεγραμμένη στην Αγγλία και Ουαλία με Α.Μ.: 09868532 / UK – https://www.geostatic.eu).
 • Προετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών, Προτάσεων και Προσφορών.
 • Οικονομική ανάλυση Τεχνικών Έργων για ετήσιους προϋπολογισμούς.
 • Συνολική ευθύνη για τον έλεγχο του κόστους και των εσόδων των έργων / συμβάσεων.
 • Διευθέτηση των προβλημάτων & απαιτήσεων των πελατών και εξεύρεση προληπτικών, θεραπευτικών, και διορθωτικών μέτρων αντιμετώπισής τους.
 • Εφαρμογή Συστημάτων QA / QC & ISO (Διασφάλισης ποιότητας και Ελέγχου ποιότητας).
 • Καλές δεξιότητες παρουσίασης.
 • Καλή αίσθηση / κατανόηση για επιχειρηματικές ευκαιρίες.
 • Κατανόηση των απαιτήσεων της αγοράς και των ανταγωνιστών.
 • Προσδιορισμός Στρατηγικής και Σχεδίων Ανάπτυξης νέων τεχνικών έργων.
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων και Μελετών Σκοπιμότητας για πιθανά τοπικά και περιφερειακά τεχνικά έργα.
 • Ικανότητα ανάπτυξης στρατηγικών σχέσεων με δυνητικούς πελάτες ή/και συνεργατών.
 • Εμπειρία και κριτική απόφαση στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή  των στόχων.
 • Ικανότητα στην εκτέλεση ποικιλίας πολύπλοκων και απαιτητικών έργων και εργασιών.
 • Ικανότητα επικοινωνίας. Δυνατότητα διαπραγμάτευσης με εγχώριους και αλλοδαπούς πελάτες σε όλα τα επίπεδα μέσω τηλεφώνου, e-mail ή/και προσωπικά, για την εξασφάλιση επιτυχούς επικοινωνίας μέσω ενεργούς ακρόασης και διερευνητικών ερωτημάτων για την αποτελεσματική ανάπτυξη και ολοκλήρωση των έργων.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Ικανότητα ανάλυσης τεχνικών προβλημάτων σε βάθος μέσω έρευνας και ερωτημάτων με μεθοδικό και αποτελεσματικό τρόπο, ανεξάρτητα, με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες για την εύρεση κατάλληλων τεχνικών λύσεων, με αποτελεσματικότητα, οικονομία και υψηλό επίπεδο ποιότητας.
 • Ομαδικός «παίχτης». Απολαμβάνει να μοιράζεται την ανάπτυξη της γνώσης και την ενθάρρυνση άλλων εμπειρότερων / νεώτερων μηχανικών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της ομάδας.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση. Διαθέτει εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και οργανωτικές δεξιότητες που ισορροπούν την συνεργασία, την υποστήριξη της ομάδας και το συγκεκριμένο έργο (ad-hoc) με έγκαιρο και επαγγελματικό τρόπο.
 • Συστήματα διαχείρισης Έργων – Pert, Gantt, Oracle, MS Project Professional 2010. Διαθέτει εμπειρία στην προετοιμασία και ανάλυση δεδομένων για τη διαχείριση έργων με ακρίβεια και στα χρονοδιαγράμματα.
 •  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Από το 1983, ως επαγγελματίας  Γεωτεχνικός Μηχανικός – Πολιτικός Μηχανικός και ως ιδρυτής της Εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ, έχει εκπονήσει πάνω από χίλιες (1000) Μελέτες σε θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής, Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Στατικών, Εδαφομηχανικής, Βραχομηχανικής, Μηχανικής Θεμελιώσεων, Ανάλυσης Αντισεισμικού Κινδύνου / Ρευστοποίησης Εδαφών, Γεωλογίας Μηχανικού, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και κυριότερα στο Δημόσιο τομέα, ασχολούμενος με την Υπαίθρια Γεωτεχνική Έρευνα, τον Σχεδιασμό ειδικών Θεμελιώσεων, τις Κατολισθήσεις, τα Συστήματα Αντιστηρίξεων, τις Αναλύσεις Ευστάθειας Γαιωδών και Βραχωδών Πρανών, τις Γεωτεχνικές Έρευνες Σηράγγων, φραγμάτων, Αυτοκινητόδρομων & Σιδηρόδρομων, την Υδρολογία, Υδρογεωλογία & Διαχείριση Υδάτινων Πόρων με χρήση GIS, τις Μελέτες Διαχείρισης και Διάθεσης Αποβλήτων, κλπ). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των B.Eng, M.Sc.(Eng) & Ph.D. σπουδών & ερευνών του, εκτέλεσε ένα μεγάλο αριθμό διάφορων εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και σκυροδέματος.

  Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (Envireg, Intereg, Leader), σχετικά με τα ζητήματα της Γεωτεχνικής Μηχανικής & των Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Έχει σημαντική εμπειρία σε μελέτες προβλημάτων ανάλυσης ευστάθειας πρανών σε εδαφικές και βραχώδεις μάζες ( Bishop – Morgenstern – Price, GLE, Spencer, Hoek-Bray-Brown, κλπ) με τη χρήση Μεθόδων Ανάλυσης Οριακής Ισορροπίας (LEM), Οριακής Ανάλυσης (LAM) και Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM), καθώς και σε Στατικές και Γεωτεχνικές Μελέτες Σχεδιασμού Συστημάτων Αντιστηρίξεων. Έχει μεγάλη εμπειρία σε όλες τις μεθόδους και τα συστήματα ταξινόμησης των εδαφών και της βραχομάζας και στις εφαρμογές τους στον σχεδιασμό υποστήριξης των σηράγγων, όπως: Terzaghi, Deere et al, Lauffer, Wickham et al (RSR), Bieniawski (CSIR), Barton et al (Q – NGI), Bouvard et al (A.F.T.E.S.), Ελβετικές Προδιαγραφές SIA 198 – SIA 199, Νέα Αυστριακή Μέθοδος Διάνοιξης Σηράγγων (New Austrian Tunnelling Method – NATM), Protodyakonov, Pacher et al, κλπ. Έχει εκτελέσει πολλές μελέτες σηράγγων  και υπόγειων ορυγμάτων με βάση τις προαναφερόμενες μεθοδολογίες, και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Εργολήπτες Δημοσίων Έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει διατελέσει μελετητής και σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την πλήρη Εδαφομηχανική μελέτη αντιστήριξης με αγκυρωμένες φρεατοπασσαλοσυστοιχίες του Σταθμού Μετρό Αγ. Αντωνίου – Περιστέρι, βάθους εκσκαφής 19,45 m, καθώς και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. σε πληθώρα ειδικών γεωτεχνικών μελετών μεγάλων έργων οδοποιίας και σιδηροδρομικών έργων. Επιπλέον διετέλεσε κύριος μελετητής και σύμβουλος για την γεωτεχνική έρευνα και εδαφομηχανική μελέτη του Ολυμπιακού Έργου του Κωπηλατοδρόμιου του Σχοινιά – Μαραθώνα “ΑΘΗΝΑ 2004”, στην Αττική / Ελλάδα. Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2009 – 2011, ήταν ο αποκλειστικός σύμβουλος Γεωτεχνικής Μηχανικής (μέσω της εταιρείας του ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ), για το σχεδιασμό και την κατασκευή της μεγαλύτερης Ελληνικής μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου (Combined Cycle Gas Turbine Power Plant (CCGT)) από Φυσικό Αέριο, που αναπτύχθηκε από και ανήκει στην κοινοπραξία μεταξύ της η Ελληνικής Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) και της βιομηχανίας παραγωγής χάλυβα «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.». Σε αυτό το έργο ο ίδιος συνεργάστηκε στενά με τον γενικό Μελετητή/Σύμβουλο του Έργου: «Mott MacDonald Limited».

  Κατέχει το υπ’ αριθμό Μητρώου 4999 πτυχίο Μελετητή στις Κατηγορίες 21 (Εδαφομηχανικές – Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες), Τάξεως Γ’ και 20 (Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές – Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες), Τάξεως Γ’, με έδρα την Αθήνα , το οποίο του επιτρέπει να αναλαμβάνει και να εκτελεί μελέτες και έρευνες για τον Δημόσιο Τομέα. Έχει επίσης καταχωρηθεί στους επαγγελματικούς καταλόγους της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – Γενική Διεύθυνση ΙΙΙ (EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General III, στις 26-02-1997, με αριθμό πρωτοκόλλου/εγγραφής: 003908), για εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών στην περιοχή της Γεωτεχνικής Μηχανικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (Τεχνική Γεωλογία και Υδρογεωλογία) και Περιβάλλοντος. Επιπλέον, είναι εγγεγραμμένος στους ειδικούς πίνακες των κατάλληλων μελετητών του Υ.ΕΘ.Α. να αναλαμβάνουν Μελέτες Στρατιωτικών Έργων «ΝΑΤΟ – ΟΧΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ», με αριθμό Μητρώου: 1947 – Φ.589.6/76033-Σ.2092. Τέλος, είναι ιδρυτικό μέλος της δημοσιογραφικής ένωσης, με την επωνυμία: «Ευρωπαϊκή Ένωση Συντακτών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 •    Είναι διαπιστευμένος στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κατέχοντας τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:

  • Αριθμός Μητρώου ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ: 440, Κατ./Τάξη: 21/Γ(5)’ & 20/Γ’ & 13/Β’.
  • Αριθμός Μητρώου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – Γενική Διεύθυνση ΙΙΙ (E.C.-Directorate-General III): 0.03908/26-02-1997.
  • Αριθμός Μητρώου Υ.ΕΘ.Α.: 1947 – Φ.589.6/76033-Σ.2092. Μελέτες Στρατιωτικών Έργων «ΝΑΤΟ – ΟΧΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ».

ΜΕΛΟΣ

  1. Διεθνούς Εταιρίας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (I.S.S.M.G.E.).
  2. Διεθνούς Ένωσης Βραχομηχανικής (I.S.R.M.).
  3. ΣΠΜΕ-Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.
  4. Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
  5. Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων.
  6. Βρετανικής Γεωτεχνικής Εταιρείας (B.G.S.).
  7. Διεθνούς Εταιρείας Σηράγγων (I.T.A.).
  8. Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Αρ. Μητρ.:179/85
  9. Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Αρ. μητρ.:760/84
  10. International Association of Engineering Geology. Aρ. Μητρ.:36/128
  11. Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπόγειων Έργων.
  12. Ελληνικής Επιτροπής Τεχνικής Γεωλογίας.
  13. Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων.
  14. Φωτογραμμετρικής Εταιρείας της Ελλάδος.
  15. Ευρωπαϊκή Ένωση Συντακτών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
  16. Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου (Ε.Μ.Π.).
  17. Από τις 25 Φεβρουαρίου 2013, Graduate Μέλοςτου “The Institution of Civil Engineers – Λονδίνο” (MICE). Αριθμός Μέλους ICE: 67689219.
  18. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Κύπρου (ΕΤΕΚ), στην Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού με Αριθμό Μητρώου: Α.Μ. P004216.
  19. Ιδρυτικό και καταστατικό μέλος του επιστημονικού, μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία “Ελληνικός Τοπικός Σύλλογος του Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανικών”, εν συντομία «Ελληνικός Τοπικός Σύλλογος του Ι.Π.Μ.», 2014.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ομιλεί, γράφει, διαβάζει Αγγλικά και Ελληνικά άπταιστα. Χρησιμοποιεί την Γαλλική και Ιταλική Γεωτεχνική Βιβλιογραφία. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Ρωσικής γλώσσας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ

Προγραμματίζει Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, χρησιμοποιώντας κυρίως τις γλώσσες: Basic, Fortran 77, Pascal, καθώς και FRED. Έχει αναπτύξει πάνω από 150 πρωτότυπα προγράμματα, τα οποία επιλύουν προβλήματα Βραχομηχανικής, Εδαφομηχανικής, Εδαφοδυναμικής, Θεμελιώσεων, Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, χρησιμοποιώντας μαθηματικά προσομοιώματα (μοντέλα). Έχει επίσης εξειδικευτεί στα G.I.S..

Έχει βαθιά και εκτεταμένη γνώση σχετικά με τη χρήση και την διαμόρφωση / παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων και πλατφόρμων, όπως: πλατφόρμα ESXi v.4,1 & v.5.0, MS Servers 2008 R2 Enterprise Edt & MS Server 2012 RC, MS Exchange Servers 2010, FTP Servers , Web Servers, Asterisk VoIP Τηλεφωνικά Κέντρα (Trixbox), συστήματα αποθήκευσης NAS, PLCs, κλπ, καθώς και Μεθόδων / Λογισμικών ελέγχου εξ αποστάσεως Διακομιστών & Σταθμών Εργασίας, χρησιμοποιώντας λογισμικά απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως Remote Desktop, VNC, TeamViewer, iLO2, WinSCP για συστήματα Linux, κλπ.

Επιπλέον, έχειαπόπολύκαλήέωςεξαιρετικήγνώσηκαιεμπειρίαστηνχρήσητουακόλουθουλογισμικούΓεωτεχνικήςκαιΔομοστατικήςΜηχανικής: Lusas 2015, Dlubal, CYPE 2015, Prokon, Etabs 2016, LimitState RING 3.1, CSiCol 9, IDEA StatiCa 6 x64, GeoStru 2016 MegaPack, MASTER EC7 Foundations 2015, ACECOMS GEAR, AFES 3.0, Shaft3D, Tedds 2015, Digital Canal, GeoStructural Analysis, Strater 4, StablPro v3.0, RetainPro 10, ConSteel 9.0, csJoint 9.0, ENC20-Anemos, foundationPro, GROUND_ANCHORS 1.6, LPILE v2015, AllPile7, SAAP2000, CSC ORION, ETABS, SAFE, CSIBRIDGE, FESPA, 3D Tunnel FEM, GEMSoft, Tunnel analysis programs, by the NATM New Austrian Tunneling Method, Larix-5S/5G/5M, Plaxis, Geosolve Slope, Rocscience software Suite 2012 (Dips, Examine3D, Phase2, Roc Data, RocFall, RocPlane, RocSupport, Settle3D, Slide, Swedge, Unwedge), Talren-4, Geo 5, Slope Oasys Geo 5, Soil Package, Limit State Geo, Clara-W, Slope-W, Galena, SVS Slope, Slide, Tslope, RockWare Inc, ROC Rocscience, DATASURGE, Tunnel Assistant, ROCKPACK, Rockmate, ROCKJRM, ROCKJR, Pillar, Kbtunnel, Vec, HYFRACP3D, GEOROK, GDA (Geomechanical Design Analysis), Cpillar, Classex, CLASROCK, BLOCK, Slope Stability Analysis Software (STABL), TAGAsoft, Mitre Software Corporation, Wedge Failure Analysis, WEDGE, SLOPEPACK, ROTOMAP, RocPlane, ROCKPF, ROCKPACK III, ROCK3D, Plane Failure Analysis, Kbslope, Geoslide/Proslide, GeoRock (GeoStru), EzSlide, CLU_STAR, ACCECALC, Slope stability and inclinometer software, GeoStudio 2012 Universal (SLOPE/W, SEEP/W, SIGMA/W, QUAKE/W, TEMP/W, CTRAN/W, AIR/W, VADOSE/W).

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Έχει δώσει περισσότερες από σαράντα 40 διαλέξεις – παρουσιάσεις – συνεντεύξεις ως κύριος ομιλητής στα δημόσια μέσα ενημέρωσης (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο), έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε διάφορα Πανεπιστήμια , κ.λπ..

Παρακολούθησε πολλά συνέδρια και σεμινάρια με θέματα Μηχανικής θεμελιώσεων, Αντιστηρίξεων Βαθιών Εκσκαφών (Αττικό Μετρό), Σηράγγων και Φραγμάτων, Εδαφομηχανικής, Βραχομηχανικής, Μηχανικής Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας & Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος, Θέματα Ασφάλειας & Υγείας (Κοινοτική Οδηγία 92/57/ΕΕ & Προεδρικό Διάταγμα 305/96), κ.λπ., που δόθηκαν από διάφορες καθηγητές ή / και από εξειδικευμένο προσωπικό εταιρειών.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Έχει σπουδάσει τόσο σε Βρετανικά όσο και σε Ελληνικά Πανεπιστήμια:

 1. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός B.Eng (First Class Honours) του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπ/μίου Portsmouth, Αγγλία, το 2013. (Κατάταξη: Διάκριση πρώτου φοιτητή επειδή επέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στο τμήμα 120 ατόμων).
 2. Διπλωματούχος Τεχνικός Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980.
 3. Παρακολούθηση του τελευταίου έτους του B.Sc. Eng. του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπ/μίου Newcastle Upon Tyne, Αγγλία, το 1982.
 4. Διπλωματούχος Master (M.Sc. Eng.) του Πανεπ/μίου Newcastle Upon Tyne, Αγγλία, στον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, το 1983. Εξειδίκευση: Μηχανική θεμελιώσεων, Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική, Μηχανική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Εργαστηριακές δοκιμές-έρευνες εδαφών και πετρωμάτων.
 5. Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), το 1988, με βαθμό: Ομόφωνα Άριστα.
 6. Μεταδιδακτορικός ερευνητής σε θέμα Carbon Critical Geotechnics στο Πανεπιστήμιο Newcastle, Αγγλία, 2012.
 • Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1983-84, 1984-85, και 1985-86, έτυχε υπότροφος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Υποτροφιών (Ε.Μ.Υ.) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Υπηρέτησε στο Μηχανικό Όπλο, με ειδικότητα προγραμματιστής Η/Υπολογιστή.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΒΡΑΒΕΙΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 • 2013: Απονομή Βραβείου Καλύτερου Φοιτητή από το Ίδρυμα Πολιτικών Μηχανικών (ICE) Μεγάλης Βρετανίας. Το Ίδρυμα Πολιτικών Μηχανικών (ICE) της Μεγάλης Βρετανίας του απένειμε το “2013 ICE Student Prize” για το πανεπιστήμιό του. Το βραβείο απονέμεται στον καλύτερο απόφοιτο Πολιτικό Μηχανικό στα συμμετέχοντα πανεπιστήμια και δεν βασίζεται μόνο στην επίδοση των εξετάσεων, αλλά λαμβάνει υπόψη και τις εργασίες / διατριβές του καθώς και την ικανότητά του στον σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού.
 • 2013: Διάκριση πρώτου φοιτητή στις 19-07-2013 στο τελευταίο έτος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (BEng (Hons) Civil Engineering) του Πανεπιστημίου University of Portsmouth της Μεγάλης Βρετανίας, με σειρά κατάταξης 1ος (πρώτος) μεταξύ των 120 φοιτητών.
 • 2012: Διάκριση δεύτερου φοιτητή στις 14-08-2012 στο προ-τελευταίο έτος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (BEng (Hons) Civil Engineering) του Πανεπιστημίου University of Portsmouth της Μεγάλης Βρετανίας, με σειρά κατάταξης 2ος (δεύτερος) μεταξύ των 128 φοιτητών.
 • 1984-1986: Υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την Διδακτορική του έρευνα.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Μεταπτυχιακός Καθηγητής στο Πρόγραμμα Σπουδών MSc ΑΠΕ. Διατμηματικό κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» (MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management)», όπως δημοσιεύθηκε στη σχετική απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 3716 τεύχος Β/08 Οκτωβρίου 2019). Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Ιαν. 2021 έως σήμερα.
 • Μεταπτυχιακός Καθηγητής στο Πρόγραμμα Σπουδών MSc MOGMAT. Ελληνικό-Αζερμπαϊτζάν Διεθνές Δια-Πανεπιστημιακό, Διατμηματικό κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου»  (Petroleum Oil and Gas Management and Transportation − M.Sc. MOGMAT)», όπως δημοσιεύθηκε στη σχετική αναθεωρημένη απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 1449 τεύχος Β/16 Απριλίου 2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Επίσημη Εφημερίδα 114 Α). Τμήμα «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» της Πολυτεχνικής Σχολής και Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ),  σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics, UNEC). Σεπ 2020 έως σήμερα.
 • Καθηγητής 1ης Βαθμίδας Πολιτικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής. Στις 29 Απριλίου 2019 διορίστηκε Καθηγητής 1ης Βαθμίδας Πολιτικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, της Πολυτεχνικής Σχολής,  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) (από 29 Απριλίου 2019 μέχρι σήμερα). (ΦΕΚ) 2155 τ. Β 7-6-2019 & ΦΕΚ 2151, Β 7-6-2019). Είναι υπεύθυνος και διδάσκει οκτώ (8) μαθήματα, συγκεκριμένα: 1. Φράγματα Ταμιευτήρων & Αποβλήτων Εμπλουτισμού (ΜΟΠ913), 2. Προχωρημένη Γεωμηχανική & Σήραγγες (ΜΟΠ911), 3. Ανάλυση Αστοχιών (ΜΟΠ893), 4. Αντιστήριξη & Υποστήριξη Επιφανειακών & Υπόγειων Έργων (ΜΟΠ811), 5. Μηχανική Πετρωμάτων – Τεχνική Γεωλογία (ΜΟΠ701), 6. Γεωτεχνική Μηχανική – Εδαφομηχανική (ΜΟΠ401), 7. Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών (ΜΟΠ302), 8. Μεταλλικές Κατασκευές Βιομηχανικών & Μεταλλευτικών Έργων (ΜΟΠ993).
 • Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής. Στις 25 Μαΐου 2018 εξελέγη ομόφωνα από το εκλεκτορικό σώμα στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Μηχανική» (Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική & Μηχανική Θεμελιώσεων), του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 601 / ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ / 25 Μαΐου 2018.
 • Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στο Μεταπτυχιακό (M.Sc.) Πρόγραμμα Σπουδών “Διαχείριση Αποβλήτων”, διδάσκοντας Γεωτεχνική και Περιβαλλοντική Μηχανική. 2008-2011.
 • Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στο Μεταπτυχιακό (M.Sc.) Πρόγραμμα Σπουδών “Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc (ΣΜΑ)”. 2014-Σήμερα.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής, του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, από το 2002. Διδάσκει: α) Εδαφομηχανική Ι, β) Γεωτεχνική Μηχανική για Σήραγγες και Φράγματα, και γ) Εδαφομηχανική ΙΙ και Βραχομηχανική με την χρήση ειδικού Λογισμικού Ανάλυσης & Σχεδιασμού Γεωτεχνικών Έργων.
 • Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 έως το 2010-2011, εξελέγη Προϊστάμενος του Τμήματος.
 • Από το 2003 έως το 2007 διετέλεσε ακαδημαϊκός εκπρόσωπος για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας και ανταλλαγής καθηγητών και φοιτητών «ERASMUS».
 • Έχει επίσης διδάξει σε μια σειρά ειδικών επιδοτούμενων σεμιναρίων για Διπλωματούχους Μηχανικούς, που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Τέλος, διατελεί κριτής (Reviewer) Επιστημονικών άρθρων και δημοσιεύσεων για: α) το Διεθνή Εκδοτικό Οργανισμό «Elsevier», β) το International Journal of Sustainable Development & World Ecology, γ) το Bio- and Medical Informatics and Cybernetics: BMIC 2011, δ) το International Journal of Physical Sciences, ε) το the Journal of Civil Engineering and Construction Technology (JCECT), και στ) το Διεθνή Εκδοτικό Οργανισμό «Springer». Επίσης διετέλεσε κριτής (Reviewer) Επιστημονικών άρθρων και δημοσιεύσεων στο 5ο Διεθνές Συμπόσιο: «5th International Symposium on Bio- and Medical Informatics and Cybernetics: BMIC 2011», και στο 3ο Διεθνές Συνέδριο: «3rd International Conferenceon Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2014)», που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EVALUATOR)

 • Διατελεί Αξιολογητής του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4310/2014) για τις Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευμάτων.

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (INDUSTRIAL EXPERT)

 • Έχει διατελέσει Εμπειρογνώμων Βιομηχανίας (Industrial Expert), διορισμένος από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Διακρατικό  Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ITA-AITES

 • Έχει διατελέσει Επίσημος Εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Διάνοιξης Σηράγγων (ITA) για την Ελλάδα για το 2014, στον τομέα της «Συμβατικής Διάνοιξης Σηράγγων” – Ομάδα Εργασίας 19 (WG 19).

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ (ISSMGE)

 • Έχει διατελέσει Επίσημος Εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ISSMGE) για την Ελλάδα για το 2015, στις Τεχνικές Επιτροπές της ISSMGE TC303 Coastal and River Disaster Mitigation and Rehabilitation, JTC1 Natural Slopes and Landslides και JTC2 Representation of Geo-Engineering Data.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) ΚΥΠΡΟΥ (EVALUATOR)

 • Διατελεί Αξιολογητής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στο Ίδρυμα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 2014-2020

 • Διατελεί Αξιολογητής του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, που αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

 • Διατελεί Πιστοποιημένος Αξιολογητής-Εμπειρογνώμων με τη με Α.Π. 36637/20.05.2021 Απόφαση της Επιτροπής Μητρώου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών-Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως Αξιολογητής-Εμπειρογνώμονας για αξιολογήσεις προτάσεων/αιτήσεων υποψηφίων σε Προκηρύξεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Με εκτίμηση

Δρ Κωνσταντίνος Ι. Σαχπάζης Καθηγητής Πολυτεχνικής
Σχολής ΠΔΜ Πολιτικός & Γεωτεχνικός Μηχανικός & Διπλ.
Γεωλόγος BEng (Hons) Civil Eng. UK, Dipl. Geol, M.Sc. Eng UK,
Ph.D. NTUA,  Post-Doc. UK, Gr.m.ICE.

PDF

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:.

Έργα

Δεοντολογία μας

Υιοθετώντας το γνωμικό του ICE, το όραμα μας:
Πολιτικοί Μηχανικοί στην καρδιά της κοινωνίας, παρέχοντας αειφόρο ανάπτυξη μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας.
 
Οι βασικές μας αξίες:
Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, ηθική συμπεριφορά και ακεραιότητα, υψηλές προδιαγραφές, ποιότητα και επαγγελματισμός.